Om oss

om
Ivareta er Norges største medlemsorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige. Vi bygger på likepersonarbeid og har flere lokalforeninger som jobber opp mot sitt nærmiljø. Vi tilbyr veiledning til pårørende og representerer pårørende i en rekke brukerutvalg.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står 3-8 nære pårørende. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, på tross av at det er grundig dokumentert at rusproblemene rammer hele familien. Mange pårørende lever med vanskelige erfaringer og vedvarende belastninger.

Vi mener det er behov for et bedre system som gir pårørende mulighet til å leve egne liv, samtidig som det legges til rette for reelle samarbeid mellom pårørende og fagmiljøet. Derfor jobber vi aktivt for brukermedvirkning. Vi fremmer kunnskap og informasjon om rusrelaterte temaer, og om hvordan pårørende av rusavhengige opplever sin livssituasjon. Vi tilbyr veiledning til pårørende, for at pårørende kan komme i kontakt med andre som kan gi støtte og dele erfaringer.