Brukermedvirkere

Ivareta har brukermedvirkere som representerer pårørende i flere råd og brukerutvalg.
Vi jobber aktivt for å fremme pårørendes erfaringer, kunnskap og behov.

 

LOKALE BRUKERMEDVIRKERE

Grete Reidun Ekra Hedenstad
Brukermedvirker

Epost

Carol Skalstad
Brukermedvirker

Epost

Kunne du tenke deg å bli brukermedvirker for Ivareta?

Klikk her for mer informasjon

Inga Blaha
Brukermedvirker

Epost

Silje Angelica Nævdal
Brukermedvirker

Epost

Ann-Mari Romul
Brukermedvirker

Epost

Torill Waagen
Brukermedvirker

Epost

Reidun Riskedal
Brukermedvirker

Epost

Tor Blaha
Brukermedvirker

Epost

SEKRETARIATETS BRUKERMEDVIRKERE

Kari Sundby
Brukermedvirker

Epost


Kari sitter i følgende råd og utvalg:

–  Overordnet brukerråd ved Helsedirektoratet
– Helsedirektoratets BrukeROP
– Ekspertrådet til ROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
– Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ved Oslo universitetssykehus
– Arbeidsgruppe for Nasjonal overdosestrategi 2014 – 2017

Michael Lindholm
Brukermedvirker

Epost


Michael sitter i følgende råd og utvalg:

– Brukerrådet ved Avdeling rus og avhengighet, ved Oslo Universitetssykehus
– Brukerrådet ved Borgestadklinikken Blå Kors
– Referansegruppe for Pakkeforløp ved Helsedirektoratet
– Samarbeidsgruppe: Individuell Plan, ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Miriam Neegaard
Brukermedvirker

Epost


Miriam sitter i følgende råd og utvalg:

– Referansegruppe: KoRus-Sør ved Borgerstadklinikken
– Ekspertrådet til ROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

(Miriam er i permisjon)

Bendik Sundby
Brukermedvirker

Epost


Bendik sitter i følgende råd og utvalg:

– Kirkens Bymisjon – Brukerutvalg
– Brukerutvalg- Incognitoklinikken
– Prosjekt og styrings-gruppe: Samhandlingsbolig bydel Bjerke /bydelssamarbeid

Kjell Sæthre
Brukermedvirker

Epost


Kjell sitter i følgende råd og utvalg:

– Brukerråd ved Incognito-klinikken
– Brukerråd Blåkors ØSt
– Brukerråd Kompetans-eutvikling Rus og Vold, Helse-direktoratet, KoRus Midt
– Ekspertrådet til ROP – Nasjonal kompetanse-tjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser