Ivareta pårørende og etterlatte ved overdose

Norge er et av landene i Europa med høyest overdosetall på befolkningsnivå. I skyggen av hver overdose står det tusenvis av pårørende og etterlatte. Vi har laget filmen IVARETA for å fremme åpenhet rundt pårørende og etterlattes situasjon.

Altfor mange pårørende til rusavhengige lever i vedvarende frykt for at den de er glad i skal miste livet i overdose. Alt for mange etterlatte blir stående igjen alene etter den de stod nær mistet livet til rusen.

Pårørende og etterlatte har behov for å bli møtt og anerkjent i situasjonen de står i, på lik linje med andre som går i gjennom sorg og krise. Dessverre er det slik at mange blir gående med sorgen og traumene alene. Dette på tross av at de har behov for støtte, omsorg og respekt, og det å ha noen å dele tanker og følelser med.

Til deg som er pårørende eller etterlatt

Vi vet at det kan være vanskelig å oppsøke hjelp. Vi vet at det kan være skummelt å snakke med noen om det som er vondt. Men vi vet også at det hjelper. Snakk med noen du stoler på. Du kan ringe oss på Pårørendetelefonen 800 40 567 om du ønsker å prate, eller om du ønsker å komme i kontakt med andre pårørende og etterlatte.

Til deg som kjenner noen som er pårørende eller etterlatt

Alle kan vi være medmennesker for de som mister noen de er glade i.  Vi kan vise at vi bryr oss når noen har det vanskelig, selv om det kan være vanskelig å vite hva vi skal si. Vi kan være en god venn, også i de vonde periodene. Vi kan være en god hjelper og ta oss tid, selv om vi har mye annet å gjøre.  Vi kan vise at vi er villige til å lytte, og at vi tåler å høre om det som er vondt.

Lurer du på noe?

Er du pårørende eller etterlatt som trenger noen å snakke med med?

Eller lurer du på hvordan du kan være en støtte for andre?

Kontakt oss.