Gi gave

Støtt oss i arbeidet med å løfte frem pårørende til rusavhengige. Alle gaver mottas med stor takk.

IVARETA er Norges største medlemsorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige. Vi bygger på likepersonarbeid og har organisert pårørende siden 1981.

Ditt bidrag går til:

  • Landsdekkende veiledningstjeneste til pårørende av rusavhengige
  • Gratis veiledningstjeneste for pårørende som har behov for tolk
  • Likepersonarbeid
  • Å fremme brukermedvirkning for pårørende til rusavhengige
  • Informasjons- og kunnskapsdeling innen pårørende- og rusproblematikk
  • Nettverksbygging og utadrettet virksomhet med aktuelle helsetjenester og tiltak
  • Politisk påvirkning
  • Utgivelse av medlemsbladet #pårørende

Vipps oss på 505673, eller gi en gave ved å klikke på knappen under.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står 3-8 nære pårørende. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, på tross av at det er grundig dokumentert at rusproblemene rammer hele familien. Mange pårørende lever med vanskelige erfaringer og vedvarende belastninger. Dersom de forblir usynlige for hjelpeapparatet kan de selv sitte igjen med ubehandlede traumer og senskader uten å være klar over det selv. Vi mener det er behov for et bedre system som legger til rette for reelle samarbeid mellom pårørende og fagmiljøet.

Derfor tilbyr IVARETA veiledning til pårørende, hvor pårørende møter andre likepersoner. Vi jobber aktivt for brukermedvirkning og fremmer kunnskap og informasjon om rusrelaterte temaer og om hvordan pårørende av rusavhengige opplever sin livssituasjon.