Ivareta´s frivillighetsdag

Ivareta er med på feiringen av
frivillighetens år 2022.

2022 er frivillighetens år som skal feire det viktige lagarbeidet som gjøres rundt om i Norge, og 21.september markerer vi VÅR DAG, Ivareta´s frivillighetsdag.

Vi ønsker denne dagen å sette fokus på pårørende berørt av rus og utfordringer med psykisk helse. Ivareta vil derfor markere dagen med et webinar om hvilke rettigheter du som pårørende har.  

Ivareta har tradisjoner tilbake til 1969, da det i mangelen på tiltak og hjelp ble startet opp grupper hvor pårørende møttes og delte erfaringer. Slike grupper er fortsatt en sentral del av vårt tilbud og på Ivaretas frivillighetsdag 21. September, ønsker vi å feire og synliggjøre frivilligheten i organisasjonen, og det viktige arbeidet som gjøres lokalt.

Vi oppfordrer alle våre lokallag og nettverk til å markere dagen sammen med oss, ved å ha arrangementer eller aktiviteter.  

Her kan du få en oversikt over hva som skjer nær deg på Ivareta´s frivillighetsdag, 21. September. 

Nasjonalt

Webinar: Hva er dine rettigheter som pårørende?

Dato og tid
Onsdag 21.september  

Sted
Teams

Påmeldingsfrist
20.september 

Tema
Mer informasjon kommer.

Innleder
Ane Sofie Tømmerås er advokat og mekler i advokathuset Justisia as med lang erfaring blant annet i familierett, barnevern og forvaltningsrett. 

Agder

Mer informasjon kommer.

Møre og Romsdal

Mer informasjon kommer.

Nordland

Mer informasjon kommer.

Oslo

Mer informasjon kommer.

Rogaland

Mer informasjon kommer.

Trøndelag

Mer informasjon kommer.

Vestfold og Telemark

Mer informasjon kommer.

Vestland

Mer informasjon kommer.

Viken

Mer informasjon kommer.

Troms og Finnmark

Mer informasjon kommer.

Materiell

Her kan Ivaretas lokallag og nettverk laste ned organisasjonens materiell, til synliggjøring av Ivaretas frivillighetsdag.

Her kan lokallag og nettverk laste ned materiell fra Frivillighet Norge, til synliggjøring av Frivillighetens år og VÅR DAG.