Har du en prosjektidè?

Dersom du har en prosjektidè knyttet til pårørende på rus- og psykisk helsefeltet ønsker vi at du tar kontakt med oss. I samarbeid med oss kan du søke prosjektmidler til større helse, forskning og utviklingsprosjekter fra Stiftelsen Dam. Dersom du ønsker å starte et prosjekt eller tiltak for lokal aktivitet og frivillighet kan du søke midler fra Stiftelsen Dams Ekspress-ordning.  
 
Mangler du midler til pårørenderettede tiltak, formål og aktiviteter i Nordland eller Troms og Finnmark? Da kan du søke støtte fra Lilly Kongsbakks fond.