Har du en prosjektide?

Ivareta er medlemsorganisasjon hos
Stiftelsen Dam.
Slik søker du

Det betyr at dersom du som sitter med en drøm om å få til et prosjekt, kan du søke midler hos Stiftelsen Dam i samarbeid med oss.

Stiftelsen Dam støtter prosjekter innen helse og forskning. Om du finner vår organisasjon interessant for ditt prosjekt, så må prosjektet ligge tett opptil vårt interesseområde. Ivareta som en pårørendeorganisasjon på rusfeltet ser behov for gode helseorienterte prosjekter, så vel som forskning som kan gi oss mer kunnskap om pårørende til personer med rusproblemer.

For mindre prosjekter med et budsjett opp til kr. 30.000, kan lokallag og engasjerte søke midler gjennom oss.

 

Helseprosjekter

Frist for førstekontakt: 15. mai 2019 – 15. desember 2019

Søknadsfrist Ivareta:  15. august 2019 – 15. februar 2020

Søknadsfrist Stiftelsen Dam: 15. september 2019 – 15. mars 2020

 

Forskningsprosjekter

Frist for førstekontakt: 1. mars 2020

Søknadsfrist Ivareta: 1. mai 2020

Søknadsfrist Stiftelsen Dam: 1. juni 2020

En forespørsel om prosjektsamarbeid vil bli vurdert av oss i Ivareta, på bakgrunn av et utkast til prosjektbeskrivelse. Du som søker vil deretter få tilbakemelding om dette er noe vi ønsker et samarbeid på.

Dersom vi blir enige om et samarbeid, vil vi være behjelpelig med råd og veiledning videre i prosessen frem mot ferdigstilt prosjektsøknad. Se frister ovenfor.

Les mer på Stiftelsen Dam sine nettsider, der finner du mye god informasjon. Det er en forutsetning at søker setter seg godt inn i Stiftelsen Dams regelverk og retningslinjer.

Ønsker du å samarbeid med oss?

Ta gjerne kontakt i god tid.

Kontakt oss