Vil du engasjere deg?

Ved å engasjere deg hos oss får du mulighet til å bruke din egen erfaring som pårørende til å hjelpe andre. 

Ivareta har mange engasjerte frivillige rundt i landet. Noen er engasjert i lokallag og nettverk, andre er brukermedvirkere, veiledere eller pårørendekontakter. 

Vi ser etter deg som er eller har vært pårørende, og som har et bearbeidet og avklart forhold til egenerfaringen. Du kan velge å engasjere deg som samtalepartner for andre pårørende nasjonalt eller lokalt, som brukermedvirker, eller ved å skape en støttegruppe nær deg. 

Vær en samtalepartner for andre pårørende

Ivareta mottar mange henvendelser fra mennesker som lever tett på andres rusproblemer. Det kan være foreldre, søsken, kjærester og nære venner. Felles for dem er at de ønsker støtte og veiledning i en ofte utfordrende hverdag. Dersom du ønsker å være en samtalepartner for andre pårørende kan du velge å engasjere deg som veileder på vår pårørendetelefon. Her kan du bidra til å gi støtte og rådgivning. Du vil snakke i telefonen hjemmefra og vi gir deg nødvendig utstyr. 

Vår pårørendetelefon holder åpent fra kl. 9-15 alle hverdager og du velger selv hvor ofte du ønsker å engasjere deg. Vi ser etter deg som er god til å lytte og synes det er fint å snakke med andre mennesker på telefonen.  

Vi kan tilby deg opplæring i forkant og oppfølging underveis. Du vil lære mer om samtaleteknikker og sentrale temaer, samt få mulighet til å delta på et seminar som arrangeres to ganger i året. Her får du faglig påfyll og møter andre veiledere du kan utveksle erfaringer med. 

Vær en samtalepartner for pårørende nær deg

Dersom du ønsker å være samtalepartner og støtte for pårørende i ditt nærmiljø kan du velge å engasjere deg som pårørendekontakt. Det innebærer at pårørende i din kommune kan henvende seg til deg og at du kan bistå med råd og veiledning. Som pårørendekontakt vil Ivareta sentralt og veiledere på vår pårørendetelefonen henvise pårørende til deg. Din kontaktinformasjon vil også være tilgjengelig under Ivareta lokalt. Din kontakt med pårørende vil forgå over telefon og ved personlige møter.

Vi ser etter deg som er god til å lytte og synes det er fint å snakke med andre mennesker. Vi kan tilby deg opplæring i forkant og oppfølging underveis. Du vil lære mer om samtaleteknikker og sentrale temaer. 

Skape en støttegruppe for pårørende nær deg  

Dersom du ønsker å skape en støttegruppe for pårørende i ditt nærmiljø kan du opprette en lokalforening eller et nettverk. Ved å gjøre det får du mulighet til å skape et trygt fora hvor pårørende kan snakke sammen og få et sosialt pusterom i en hektisk hverdag. Å opprette en lokalforening eller et nettverk hos Ivareta innebærer å skape en gruppe for pårørende som avholder medlemsmøter, temakvelder og arrangementer. 

Vi kan tilby deg hjelp og veiledning i gruppens startfase, og oppfølging underveis. Du får også mulighet til å være med på årlige seminarer som gir faglig påfyll og mulighet til å utveksle erfaringer med andre engasjerte.

Brukermedvirker på rusfeltet

Som brukermedvirker hos oss får du mulighet til å bruke din egen erfaring og kunnskap til å jobbe for å bedre tilbudet til pasienter og pårørende. Du som pårørende kan ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av helse- og omsorgstjenester ved å bidra inn i utvalg ved sykehus, eller råd og utvalg på kommune- eller bydelsnivå.  

Vi kan tilby deg opplæring i forkant og oppfølging underveis. Du vil lære mer om brukermedvirkning, din rolle som brukermedvirker og hvordan du kan bruke egne erfaringer på en god måte. Du får i tillegg mulighet til å være med på brukermedvirkningsseminar som arrangeres to ganger i året. Her får du faglig påfyll og møter andre brukermedvirkere og engasjerte du kan veksle erfaringer med. 

Høres dette interessant ut

Da ønsker vi å høre fra deg.

Send oss en e-post