Webinarer

Ivareta arrangerer gratis webinarer og temakvelder for pårørende, etterlatte og berørte av rus. 

Ivareta arrangerer webinarer med en rekke interessante foredragsholdere og temaer. I høst kan du lære mer om forvaltningslov og klage, avmakt og uvisshet, rusens vesen, NAV og gjeldsordning, pårørende og somatisk helse, tvang LVPH/HOL, barnevern, familie- og søskenperspektivet, og sorg og krise. Her vil det være gode muligheter til å få svar på spørsmål du har.  
 
Du kan melde deg på webinarene via påmeldingsskjemaet nederst på siden. Ved påmelding vil du motta en bekreftelse på om du får plass.

September

08/09 Forvaltningslov og klage

Dato og tid
8. september kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
7. september

Tema
Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innleder
Ane Sofie Tømmerås er advokat og mekler i Advokathuset Justisia as med lang erfaring blant annet i familierett, barnevern og forvaltningsrett.

15/09  Avmakt og uvisshet

Dato og tid
15. september kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
14. september

Tema
Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innledere
Kjell Sæthre er erfaringskonsulent i Ivareta med lang erfaring som pårørende.

Michael J. Lindholm er generalsekretær i Ivareta.

29/09 Arv og testamente

Dato og tid
29. september kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
29. september

Tema
Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innleder
Ane Sofie Tømmerås er advokat og mekler i Advokathuset Justisia as med lang erfaring blant annet i familierett, barnevern og forvaltningsrett.

Oktober

7/10 Rusens vesen

Dato og tid
7. oktober kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
5. oktober

Tema 
Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innledere
Asle Enger er medisinskfaglig rådgiver på Avdeling rus- og avhengighetsbehanling ved Oslo universtetssykehus. Han er lege og spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer og rus- og avhengighetsmedisin.

Kjell Sæthre er erfaringskonsulent i Ivareta med lang erfaring som pårørende.

13/10 NAV og gjeldsordning

Dato og tid
13. oktober kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
11. oktober

Tema 
Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innleder
Ane Sofie Tømmerås er advokat og mekler i Advokathuset Justisia as med lang erfaring blant annet i familierett, barnevern og forvaltningsrett.

14/10 Pårørende og somatisk Helse

Dato og tid
14. oktober kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
13. oktober

Tema
Se arrangementside for mer informasjon om tema.

Innledere
Egil Nordlie er spesialist i rus og avhengighetsmedisin, med 45 års erfaring fra rusfeltet.

Michael J. Lindholm er generalsekretær i Ivareta.

27/10 Tvang PHVL/HOL

Dato og tid
27. oktober kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
26. oktober

Tema
Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innleder
Ane Sofie Tømmerås er advokat og mekler i Advokathuset Justisia as med lang erfaring blant annet i familierett, barnevern og forvaltningsrett.

November

10/11 Barnevern

Dato og tid
10. november kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
10. november

Tema
Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innleder
Ane Sofie Tømmerås er advokat og mekler i Advokathuset Justisia as med lang erfaring blant annet i familierett, barnevern og forvaltningsrett.

18/11 Familie- og søskenperspektivet

Dato og tid
18. november kl. 16:00-18:00

Påmeldingsfrist
17. november

Sted
Zoom

Tema

Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innledere
Tone Larsen Hoel er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, med 20 års erfaring fra klinisk arbeid og prosjektarbeid innen rus og psykisk helse feltet.

Miriam Neegaard er fagansvarlig i Ivareta, sosiolog, forfatter og samfunns-debattant.

Desember

02/12 Pårørende, etterlatte og den store sorgen

Dato og tid
2. desember kl. 16:00-18:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
1. desember

Tema
Se arrangementside for mer informasjon om tema. 

Innledere
Knut Andersen er klinisk sosionom ved Poliklinikk Sorgbehandling på Akershus Universitetssykehus, og har møtt tusenvis av mennesker i sorg.

Miriam Neegaard er fagansvarlig i Ivareta, sosiolog, forfatter og samfunns-debattant.

08/12 Tvang PHVL/HOL

Dato og tid
8. desember kl. 19:00-21:00

Sted
Zoom

Påmeldingsfrist
7. desember

Tema
Se arrangementside for mer informasjon om tema.

Innleder
Ane Sofie Tømmerås er advokat og mekler i Advokathuset Justisia as med lang erfaring blant annet i familierett, barnevern og forvaltningsrett.

Påmeldingsskjema 

Ved påmelding vil du motta en bekreftelse på om du får plass. En digital lenke sendes ut til alle påmeldte i forkant av webinaret 

For å melde deg på, oppgi:  

  • Ditt navn: Ditt fornavn og etternavn   
  • E-post: Din e-post adresse  
  • Emne: Skriv «Webinar» 
  • Melding: Navn og dato for webinaret du ønsker å delta på