Samarbeidsaktører

Ivareta finansieres med driftsmidler over statsbudsjettet fra Helsedirektoratet.

Pågående prosjekter, finansiert av Helsedirektoratet:

Ivareta mottar tilskudd fra Extrastiftelsen til arbeid med konkrete prosjektet.

Pågående prosjekter finansiert av Extrastiftelsen:

Ivareta er medlem i Pårørendealliansen.

Pårørendealliasnen er en paraplyorganisasjon som jobber for å synliggjøre pårørende og arbeider for å forbedre vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem du er pårørende til. De er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Ivareta er medlem i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Fagrådet er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon. De er landets største paraply- og interesseorganisasjon innen rusfeltet og representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon.

Ivareta er medlem hos Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten.

Tønsberg Kunderservice kontakter næringslivet og selger rekvisita til inntekt for Ivareta.

Windmill samler inn penger til støtte for Ivareta.