Prosjekter

Ivareta jobber med flere prosjekter. Har du en prosjektidé som du ønsker å snakke med oss om, ta kontakt.

Det er grundig dokumentert at pårørendeinvolvering gir god effekt i behandling og oppfølging. Prosjektet jobber for at kommunene ser nytten av pårørendeinvolvering.

Røverdatter er et filmprosjekt; en ganske annerledes far-datter film, om Sofia som forsøker å hjelpe pappaen sin inn på rehab slik at de kan ha et forhold igjen.

Prosjektet bunner i et ønske om at minoritetsetniske pårørende skal ha like muligheter som andre til å motta hjelp, støtte og veiledning.

Sammen med A-larm og BAR gjennomfører vi temadager på behandlingsinstitusjoner, hvor både pasienter og brukere deltar på like premisser. Målet er et bedre liv etter behandling.