Ordningen Forskning

Samarbeid med oss og søk om prosjektmidler hos Stiftelsen Dam.

Ordningen Forskning støtter helseforskning. Prosjektene skal rette seg mot målgrupper i Norge og bidra til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Et hovedmål er å knytte forskningen tettere opp mot helseutfordringene innbyggerne i Norge møter i dagliglivet i kommunene.

Ivareta er søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam og prosjekter kan søke om midler gjennom oss. Vi er interessert i prosjekter som ligger tett opptil vårt interesseområde. Som en pårørendeorganisasjon på rusfeltet ser vi behov for forskning som kan gi oss mer kunnskap om pårørende til personer med rusproblemer. Vi vurderer kun søknader som er innenfor det temaet.

Ordningen har en tildeling i året. Søknadsprosessen gjennomføres i to trinn; første trinn, skissesøknad – andre trinn, utvidet søknad. For mer informasjon om ordningen og søknadskriterier, se aktiv utlysning som ligger på nettsiden til Stiftelsen Dam.

For at vi skal kunne vurdere et mulig prosjektsamarbeid må du sende inn et utkast til prosjektbeskrivelse til oss. På bakgrunn av utkastet gir vi deg en tilbakemelding om prosjektet er noe vi ønsker å samarbeide om. Dersom vi inngår et samarbeid, vil vi bistå med råd og veiledning frem mot ferdigstilt prosjektsøknad til Stiftelsen Dam. På nettsiden til Stiftelsen Dam finner du mye god informasjon. Vi forutsetter at du som søker setter deg godt inn i stiftelsens utlysninger og regelverket.

Viktige datoer for ordningen Forskning

  • Innen 15. november: Utlysning av midler
  • 2. januar: Søknadsskjema åpnes for første trinn
  • 2. januar: Frist for førstekontakt med Ivareta
  • 1. februar: Søknadsfrist til Ivareta, første trinn
  • 17. februar: Søknadsfrist til Stiftelsen Dam, første trinn
  • 14. april: Svar på søknad, første trinn
  • 10. mai: Søknadsfrist til Ivareta, andre trinn
  • 10. juni: Søknadsfrist til Stiftelsen Dam, andre trinn
  • 15. oktober: Offentliggjøring av tildelinger
  • Ca. 1. februar: Utbetaling av midler

Vil du samarbeide med oss om et forskningsprosjekt?

Ta kontakt med oss gjennom skjemaet, eller send oss en e-post til post@ivareta.no.