Ordningen Helse

Samarbeid med oss og søk om prosjektmidler hos Stiftelsen Dam.

Ordningen Helse støtter tidsavgrensede helseprosjekter og helsetiltak. Prosjektene skal rette seg mot målgrupper i Norge og bidra til bedre levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosiale deltakelse.

Ivareta er søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam og prosjekter kan søke om midler gjennom oss. Vi er interessert i prosjekter som ligger tett opptil vårt interesseområde. Som en pårørendeorganisasjon på rusfeltet ser vi behov for gode helseorienterte prosjekter som kan gi oss mer kunnskap om pårørende til personer med rusproblemer.

Du kan søke opp til én million kroner per år, i totalt tre år. Ordningen Helse har to tildelinger i året – Helse vår og Helse høst. For mer informasjon om ordningen og søknadskriterier, se aktiv utlysning som ligger på nettsiden til Stiftelsen Dam.

For at vi skal kunne vurdere et potensielt samarbeid må du sende inn et utkast til prosjektbeskrivelse til oss. På bakgrunn av utkastet gir vi deg en tilbakemelding om prosjektet er noe vi ønsker å samarbeide om. Dersom vi inngår et samarbeid, vil vi bistå med råd og veiledning frem mot ferdigstilt prosjektsøknad til Stiftelsen Dam. På nettsiden til Stiftelsen Dam finner du mye god informasjon. Vi forutsetter at du som søker setter deg godt inn i stiftelsens utlysninger og regelverket.

Viktige datoer for ordningen Helse

Helse vår 

 • Innen 15. november: Utlysning
 • 15. desember: Frist for førstekontakt, Ivareta
 • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
 • 15. februar: Søknadsfrist, Ivareta
 • 15. mars: Søknadsfrist, Stiftelsen Dam
 • 15. juni: Svar på søknaden
 • Ca. 1. juli: Utbetaling av midler

Helse høst

 • Ca. 15. april: Utlysning
 • 15. mai: Frist for førstekontakt, Ivareta
 • 2. juni: Søknadsskjemaet åpner
 • 15. august: Søknadsfrist, Ivareta
 • 15. september: Søknadsfrist, Stiftelsen Dam
 • 15. desember: Svar på søknaden
 • Ca. 1. februar: Utbetaling av midler

Vil du samarbeide med oss om et helseprosjekt?

Ta kontakt med oss gjennom skjemaet, eller send oss en e-post til post@ivareta.no.