Deg som pårørende

Les relevant informasjon for deg som er berørt av andre rusbruk.

Å være glad i en som har rusproblemer påvirker hverdagen, på den ene eller andre måten. Kunnskap og økt forståelse om relevante temaer kan være med på å gjøre ting litt bedre.

Temaene under på denne er aktuelle for deg, men kan også relevant for han/hun som har et rusproblem.

Nærmeste pårørende

Pårørendes rettigheter

Taushetsplikt og samtykke

Råd til foreldre

Trenger du noen å snakke med?

Våre frivillige har selv vært pårørende og vet at det kan være mange krevende situasjoner.

Har du konkrete spørsmål eller trenger du noen å snakke med?

Fyll ut kontaktskjemaet og vi vil svare deg.