Deg som pårørende

Les relevant informasjon for deg som er berørt av andres rusbruk.

Å være glad i en som har rusproblemer påvirker hverdagen, på den ene eller andre måten. Kunnskap og økt forståelse om relevante temaer kan være med på å gjøre ting litt bedre.

Temaene under er aktuelle for deg, men kan også relevant for han/hun som har et rusproblem.