Snakk med en veileder

pårøende unge hjerte
Ring Ivareta’s PÅRØRENDETELEFON 800 40 567      –       Hverdager mellom 9-15

Hos oss kan du snakke med andre som selv har erfart hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig. Tilbudet er landsdekkende og du kan ta kontakt uavhengig hvor du bor. Du kan ta kontakt med en veilederne på telefon eller via skjemaet som ligger lenger ned på siden. På telefon er du helt anonym.

Vi kan gi støtte med tanke på:

  • Å være en samtalepartner
  • Spørsmål om hverdagen som pårørende
  • Spørsmål om rettigheter som pårørende
  • Spørsmål om boligsituasjon
  • Spørsmål om gjeld og økonomi
  • Spørsmål om individuell plan (IP)
  • Spørsmål om bruk av tvang
  • Spørsmål om behandlingstilbud

 

NB: Vi kan se e-postadressen din, så når du tar kontakt gjennom skjemaet er det ikke full anonymitet.

Kontakt en veileder