Sorgstøtte til etterlatte

For deg som har mistet en du er glad i.

I samarbeid med Fransiskushjelpen tilbyr Ivareta sorgstøtte til etterlatte som har mistet en de er glad i knyttet til rusrelaterte dødsfall. Hos oss kan du både få individuelle samtaler og delta i sorggrupper. Dette er ikke behandlingstilbud, men et tilbud om hjelp og støtte til selvhjelp.

De aller fleste opplever sorg når noen de står nær dør. Sorg er en helt naturlig prosess, og det finnes ingen riktig måte å sørge på. De fleste trenger tid og ro for å komme seg igjennom den første tiden med sorg.

I forbindelse med den pågående situasjonen knyttet til koronaviruset, er vi kun tilgjengelig for individuelle samtaler. Ønsker du å snakke med, ta kontakt ved bruk av skjemaet lenger ned på siden. Sorggruppene er dessverre midlertidig avlyst.

Sorggrupper

En sorggruppe er for deg som sørger og opplever at du trenger mer støtte enn du får gjennom ditt naturlige nettverke og fra andre hjelpere. Deltakelse i en sorggruppe kan bidra til bedret livskvalitet og psykisk helse, noe som gjøre det lettere å vende tilbake til hverdagen og for eksempel unngå langtids sykemelding. Fransiskushjelpen har lang erfaring med sorggrupper, og har utviklet ulike gruppetilbud for å imøtekomme den enkeltes behov for støtte.

Sorggruppene er delt etter type tap, alder og type relasjon til den som er død. Som gruppedeltaker vil du treffe andre mennesker i samme situasjon som du kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.

Gruppene er utviklet utfra likepersonsprinsippet, der det å dele erfaringer inspirerer til selvhjelp og egenmestring. Gruppene er åpne og en kan starte når en vil. Det er to frivillige gruppeledere i hver gruppe, og gruppene møtes hver tredje uke.

Individuelle sorgsamtaler

Ivareta tilbyr individuelle sorgsamtaler. Det kan være ulike grunner til at en individuell samtale vil være riktig for deg. Kanskje ønsker du på sikt å gå i sorggruppe, men er ikke på et punkt der du er klar for dette. Kanskje ønsker du bare noen å dele sorgen med. Individuelle samtaler anbefales fremfor sorggrupper hvis sorgen kjennes fastlåst, eller hvis du er på et tidlig stadie i sorgen.

Når en du er glad i dør

Rusrelaterte dødsfall kan være spesielt vanskelige å bearbeide, siden de ofte oppstår plutselig. Mange beskriver det som at de gikk og ventet på det, og at de trodde de var forberedt siden den som døde hadde slitt med rusproblemer lenge. Men da dødsfallet plutselig inntraff, forstod de at de egentlig ikke var forberedt på følelsene som ville komme i det hele tatt. Andre beskriver dødsfallet som et stort sjokk, at de aldri hadde sett for seg at deres nærstående skulle miste livet til overdose eller rusrelatert selvmord.

Følelser som tristhet, sinne, skam og skyld er ofte helt naturlige deler av en sorgprosess. Følelsene har en funksjon, og vil på sikt kunne veilede og motivere sørgende til tilpasning til tapet. Men dersom følelsene forblir dominerende, og dersom du som sørger på sikt ikke klarer å tilpasse deg tapet, kan sorgen bli komplisert. Da vil man kunne ha nytte av å prate med noen om sorgen.

Vil du ta del i sorgtilbudet?

Spesifiser om du ønsker individuell samtale eller sorggruppe og send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.