Sorgstøtte til etterlatte

For deg som har mistet en du er glad i.

I samarbeid med Fransiskushjelpen tilbyr Ivareta sorgstøtte til etterlatte som har mistet en de er glad i knyttet til rusrelaterte dødsfall. Hos oss kan du både få individuelle samtaler og delta i sorggrupper. Dette er ikke behandlingstilbud, men et tilbud om hjelp og støtte til selvhjelp. 

De aller fleste opplever sorg når noen de står nær dør. Sorg er en helt naturlig prosess, og det finnes ingen riktig måte å sørge på. De fleste trenger tid og ro for å komme seg igjennom den første tiden med sorg. 

Sorggrupper

Denne våren er Ivareta i samarbeid med Fransiskushjelpen i gang med et digitalt sorgstøttetilbud til etterlatte. I første omgang dreier det seg om digitale sorggrupper til foreldre som har mistet barn i rusrelaterte dødsfall. Vi håper på sikt å også kunne tilby digitale sorggrupper til etterlatte med andre relasjoner til avdøde. Målet er å kunne tilby et sorgstøttetilbud til etterlatte, uavhengig av hvor man bor i landet.  

En sorggruppe kan være til god hjelp for deg som sørger og opplever at du trenger mer støtte enn du får gjennom ditt naturlige nettverk og fra andre hjelpere. Deltakelse i en sorggruppe kan bidra til sorgbearbeidelse, bedret livskvalitet og psykisk helse, og med det gjøre det lettere å vende tilbake til hverdagen og for eksempel unngå langtids sykemelding. Som gruppedeltaker vil du treffe andre mennesker i samme situasjon som du kan dele erfaringer med, og som sammen kan hjelpe hverandre videre.  

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjonen i Oslo som har bred erfaring på sorgstøttefeltet. De holder fysiske og digitale sorggrupper delt etter type tap, alder og type relasjon til den som er død.  

Selv om digitale grupper kan virke uvant, ser vi at mange likevel opplever en nærhet til gruppen.   

Vi skal nå i gang med følgende grupper:  

  • Oppstart 31.mars: Etterlatte som har mistet barn i rusrelatert dødsfall 
  • Oppstart 12.april: Etterlatte som har mistet barn i rusrelatert dødsfall 

Påmelding 

Påmelding sendes på e-post erika.krogstad@ivareta.no. Da gruppene starter opp snart er det ønskelig med snarlig påmelding.     

Sorggruppene er støttet av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse.  

Individuelle sorgsamtaler

Ivareta tilbyr individuelle sorgsamtaler. Det kan være ulike grunner til at en individuell samtale vil være riktig for deg. Kanskje ønsker du på sikt å gå i sorggruppe, men er ikke på et punkt der du er klar for dette. Kanskje ønsker du bare noen å dele sorgen med. Individuelle samtaler anbefales fremfor sorggrupper hvis sorgen kjennes fastlåst, eller hvis du er på et tidlig stadie i sorgen. 

Ønsker du en individuell sorgsamtale kan du ta kontakt på post@ivareta.no. Individuelle sorgsamtaler tilbys alle etterlatte, uavhengig av relasjon til avdøde.  

Når en du er glad i dør

Rusrelaterte dødsfall kan være spesielt vanskelige å bearbeide, siden de ofte oppstår plutselig. Mange beskriver det som at de gikk og ventet på det, og at de trodde de var forberedt siden den som døde hadde slitt med rusproblemer lenge. Men da dødsfallet plutselig inntraff, forstod de at de egentlig ikke var forberedt på følelsene som ville komme i det hele tatt. Andre beskriver dødsfallet som et stort sjokk, at de aldri hadde sett for seg at deres nærstående skulle miste livet til overdose eller rusrelatert selvmord.

Følelser som tristhet, sinne, skam og skyld er ofte helt naturlige deler av en sorgprosess. Følelsene har en funksjon, og vil på sikt kunne veilede og motivere sørgende til tilpasning til tapet. Men dersom følelsene forblir dominerende, og dersom du som sørger på sikt ikke klarer å tilpasse deg tapet, kan sorgen bli komplisert. Da vil man kunne ha nytte av å prate med noen om sorgen.

Har du behov for hjelp og støtte i sorgen?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon 230 80 550 om du ønsker individuelle samtaler eller har spørsmål om tilbudet. 

Send oss en e-post