Visste du at

Ordet narkotika stammer fra det greske ordet narke som betyr søvn

Narkotika har tradisjonelt blitt benyttet som betegnelse på sterke smertestillende stoffer. I dag blir det i Norge oppfattet som et juridisk begrep for alle stoffer som er regulert i henhold til narkotikalovgivningen. Her finner du informasjon om de mest vanlige rusmidlene i Norge, med unntak av alkohol.