Støtt oss

Pårørende berørt av rus

Ivareta er en medlemsorganisasjon. Vi gir veiledning til pårørende som trenger noen å snakke med, jobber aktivt med brukermedvirkning og fremmer pårørendekunnskap som er basert på erfaringer.

Bli medlem

Som medlem hjelper du oss i arbeidet med å løfte frem pårørende. Knytter du deg til et lokallag går deler av kontingenten din til det lokale arbeidet.

Som medlem kan du engasjere deg både med og utenom et lokallag. Vi har aktive brukermedvirkere som representerer pårørende blant annet i kommunens lokale brukerråd eller på regionale sykehus. Andre engasjerer seg som likepersoner og møter andre pårørende for en prat og er en støtte for hverandre.

Ønsker du å gi en gave?

Du kan også støtte oss uten å være medlem. Vipps oss på 505673, eller fyll ut gaveskjemaet. Takk for alle bidrag.

Årlig medlemskap

Enkeltmedlemskap: 300,-
Husstandsmedlem: 450,-
Støttemedlemskap: 500,-

Bli medlem!