Pårørendetelefonen 800 40 567

Les mer

Ivareta – pårørende berørt av rus

Ivareta er en organisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse

Vi vet hvordan det er når den man bryr seg om sliter med rus. Ivareta består av hundrevis med historier om hvordan det er å bry seg, hvordan det er å bekymre seg, og hvordan det er å ville gjøre det man kan for å hjelpe den man er glad i. Vi vet også hvordan det er når ting har gått så langt at man bør se på mulighetene for å hjelpe seg selv.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står ofte mange som er nær. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, selv om det er dokumentert at rusproblemene rammer hele familien.

Ivareta er en medlemsorganisasjon som tilbyr veiledning til pårørende. Vi jobber aktivt med brukermedvirkning og fremmer pårørendekunnskap som er basert på erfaringer. Mange av medlemmene våre engasjerer seg og gjør en betydelig innsats for å hjelpe andre pårørende.

Les mer om arbeidet vårt

Har du sett våre filmer?

For å fremme åpenhet rundt pårørende og etterlattes situasjon har vi samlet et knippe pårørendehistorier i 6 ulike filmerFilmene forteller historiene til pårørende som vet hvordan det er å være glad i noen som har utfordringer med rus. 

 Se våre filmer

Trenger du noen å snakke med?

Ivareta består av mange pårørendestemmer, alle med sine unike historier og erfaringer. Fellesskapet er at vi alle har en pårørenderolle. Vi kan lære av hverandre, og benytte andres dyrekjøpte kunnskap i det man selv nå står oppe i. Ett av våre tiltak er pårørendetelefonen 800 40 567. Se mer her. Ta gjerne kontakt med oss, om du trenger en prat. Det finnes mange som er tilgjengelig dersom du trenger hjelp, råd eller støtte. Søk gjerne etter informasjon hos kommunen der du holder til. 

Husk også at Helsenorge.no har mye god og relevant informasjon, samt henvisning til nyttige tilbud. En oversikt over hjelpetilbud kan du finne her.

Kontaktskjema 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjemaet er åpent for henvendelser hele døgnet, og vi svarer fortløpende på e-post innenfor organisasjonens åpningstid. Av personvernhensyn anbefaler vi at du unngår å oppgi sensitive personopplysninger.