Se filmen om Morten og hans historie som pårørende

Se filmen

Koronaviruset og ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser

Helsedirektoratet har kommet med beslutninger og anbefalinger knyttet til koronaviruset. De inkluderer ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen, som beregnes som en høyrisikogruppe. Les beslutningene på direktoratets hjemmeside. 

 

Ivareta – pårørende berørt av rus

Ivareta er en organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer. Vi har lenge bidratt med hjelp, støtte og kunnskap til rusfeltet.

Vi vet hvordan det er når den man bryr seg om sliter med rus. Ivareta består av hundrevis med historier om hvordan det er å bry seg, hvordan det er å bekymre seg, og hvordan det er å ville gjøre det man kan for å hjelpe den man er glad i. Vi vet også hvordan det er når ting har gått så langt at man bør se på mulighetene for å hjelpe seg selv.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står ofte mange som er nær. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, selv om det er dokumentert at rusproblemene rammer hele familien.

Ivareta er en medlemsorganisasjon som tilbyr veiledning til pårørende. Vi jobber aktivt med brukermedvirkning og fremmer pårørendekunnskap som er basert på erfaringer. Mange av medlemmene våre engasjerer seg og gjøre en betydelig innsats for å hjelpe andre pårørende.

Les mer om arbeidet vårt

Ta kontakt!

Har du spørsmål, eller vil du bli bedre kjent oss? Fyll ut kontaktskjemaet og vi vil svare deg.