Pårørendetelefonen 800 40 567

Les mer

Ivareta – pårørende berørt av rus

Ivareta er en organisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse

Vi vet hvordan det er når den man bryr seg om sliter med rus. Ivareta består av hundrevis med historier om hvordan det er å bry seg, hvordan det er å bekymre seg, og hvordan det er å ville gjøre det man kan for å hjelpe den man er glad i. Vi vet også hvordan det er når ting har gått så langt at man bør se på mulighetene for å hjelpe seg selv.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står ofte mange som er nær. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, selv om det er dokumentert at rusproblemene rammer hele familien.

Ivareta er en medlemsorganisasjon som tilbyr veiledning til pårørende. Vi jobber aktivt med brukermedvirkning og fremmer pårørendekunnskap som er basert på erfaringer. Mange av medlemmene våre engasjerer seg og gjøre en betydelig innsats for å hjelpe andre pårørende.

Les mer om arbeidet vårt

Har du sett våre filmer?

For å fremme åpenhet rundt pårørende og etterlattes situasjon har vi samlet et knippe pårørendehistorier i 6 ulike filmerFilmene forteller historiene til pårørende som vet hvordan det er å være glad i noen som har utfordringer med rus. 

 Se våre filmer

Trenger du noen å snakke med?

Vi vet at hverdagen for mange kan oppleves tung med korona og smitteverntiltak. Ivareta består av mange pårørendestemmer, alle med sine unike historier og erfaringer. Fellesskapet er at vi alle har en pårørenderolle. Vi kan lære av hverandre, og benytte andres dyrekjøpte kunnskap i det man selv nå står oppe i. To av våre tiltak er pårørendetelefonen 800 40 567 og “Skriv Om Det”. Se mer her. Ta gjerne kontakt med oss, om du trenger en prat. Det finnes mange som er tilgjengelig dersom du trenger hjelp, råd eller støtte, og Helsedirektoratet har satt fokus på å løfte tiltak i kommunene den kommende tiden. Søk gjerne etter informasjon hos kommunen der du holder til. 

Husk også at Helsenorge.no har mye god og relevant informasjon, samt henvisning til nyttige tilbud. En oversikt over hjelpetilbud kan du finne her. Oslo universitetssykehus har publisert gode tips til hvordan vi kan bevare helsen i den pågående pandemien, disse finner du her.

Koronaviruset og ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser

Helsedirektoratet har kommet med beslutninger og anbefalinger knyttet til koronaviruset. De inkluderer ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen, som beregnes som en høyrisikogruppe.

Les beslutningene på direktoratets hjemmeside. 

Skriv Om Det

Trenger du noen å snakke med? Du kan skrive til oss om tanker, følelser eller spørsmål du sitter inne med. “Skriv Om Det” er åpent for henvendelser hele døgnet, og en pårørendekontakt svarer fortløpende innenfor organisasjonens åpningstid. Vi kan se e-post adressen din, så du vil ikke være helt anonym. 

Mange spør oss om:

  • Dine rettigheter som pårørende
  • Bruker- og pasientrettigheter
  • Behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og kommunen
  • Gjeld og økonomi
  • Hva kan NAV hjelpe med
  • Hvordan klage på offentlige vedtak
  • Bolig