IVARETA er Norges største medlemsorganisasjon av og for pårørende til rusavhengige.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står 3-8 nære pårørende. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, på tross av at det er grundig dokumentert at rusproblemene rammer hele familien. Mange pårørende lever med vanskelige erfaringer og vedvarende belastninger. Vi mener det er behov for et bedre system som legger til rette for reelle samarbeid mellom pårørende og fagmiljøet.

Derfor tilbyr Ivareta rådgivning til pårørende, hvor pårørende møter andre likepersoner. Vi jobber aktivt for brukermedvirkning og fremmer kunnskap og informasjon om rusrelaterte temaer og om hvordan pårørende av rusavhengige opplever sin livssituasjon. 

Er du pårørende, og trenger noen å snakke med?
Hos oss møter du andre som selv har erfart hvordan det er å stå nær en rusavhengig.

Støtt oss og hjelp oss i arbeidet med å løfte frem pårørende.
Våre medlemmer viser at pårørende til rusavhengige ikke er en usynlig gruppe.