Ivareta sentralt

For alle som er berørt av andres utfordringer med rus og psykisk helse. Dette inkluderer også etterlatte.  

Sekretariatet

Sentralbordet: 23 08 05 50 (hverdager 9-15)
E-post: post@ivareta.no
Adresse:  Torggata 1, 0181 Oslo

Ansatte

Michael Lindholm, generalsekretær
Telefon: 957 72 127
michael.lindholm@ivareta.no

Mette Koch, kontorleder
Telefon: 901 67 600
mette.koch@ivareta.no

Monica Henriksen, erfaringskonsulent
Telefon: 457 27 313
monica.henriksen@ivareta.no

Erika Krogstad, kommunikasjonskonsulent
Telefon: 459 71 814
erika.krogstad@ivareta.no

Anongnat Nak-in Amundsen, rådgiver
Telefon: 971 96 674
anongnat.amundsen@ivareta.no

Sentralstyret

Kari Sundby, styreleder
ksby34@hotmail.no

Ann Mari Romul, nestleder
ann-mari_romul@hotmail.com

Egil Einar Nordlie, styremedlem
eenordlie@outlook.com

Per Sandvik, styremedlem
per@sndvk.net

Paul Werner Kristiansen, styremedlem
paulryddex@live.no

Sigmund Selvik, styremedlem
sigmund.selvik@gmail.com 

Kari Kjønaas Kjos, styremedlem