Ivareta sentralt

For alle som er berørt av andres rusbruk.

Sekretariatet

Sentralbordet: 23 08 05 50 (hverdager 9-15)
E-post: post@ivareta.no
Adresse:  Torggata 1, 0181 Oslo

Ansatte

Michael Lindholm, generalsekretær
Telefon: 940 59 156
michael.lindholm@ivareta.no

Mette Koch, kontorleder
Telefon: 901 67 600
mette.koch@ivareta.no

Miriam Neegaard, rådgiver
Telefon: 458 30 095
miriam.neegaard@ivareta.no

Kari Sundby, rådgiver
Telefon: 413 64 416
kari.sundby@ivareta.no

Kjell Sæthre, erfaringskonsulent
Telefon: 483 81 315
kjell.saethre@ivareta.no

Katrine Storm, kommunikasjonsrådgiver
I permisjon