Ivareta sentralt

For alle som er berørt av andres utfordringer med rus og psykisk helse. Dette inkluderer også etterlatte.  

Sekretariatet

Sentralbordet: 23 08 05 50 (hverdager 9-15)
E-post: post@ivareta.no
Adresse:  Torggata 1, 0181 Oslo

Ansatte

Michael Lindholm, generalsekretær
Telefon: 957 72 127
michael.lindholm@ivareta.no

Mette Koch, kontorleder
Telefon: 901 67 600
mette.koch@ivareta.no

Monica Henriksen, erfaringskonsulent
Telefon: 457 27 313
monica.henriksen@ivareta.no

Erika Krogstad, kommunikasjonskonsulent
Telefon: 459 71 814
erika.krogstad@ivareta.no

Sentralstyret

Per Sandvik, styreleder
per@sndvk.net

Ann Mari Romul, nestleder
ann-mari_romul@hotmail.com

Egil Einar Nordlie, styremedlem
eenordlie@outlook.com

Paul Werner Kristiansen, styremedlem
paulryddex@live.no

Sigmund Selvik, styremedlem
sigmund.selvik@gmail.com 

Una Stenberg, styremedlem
una.stenberg@gmail.com 

Årsmøte

Ivareta avholder årsmøte 23.-25.september 2022, på Stiklestad i Verdal.