Kunnskap om din situasjon

For deg som er pårørende

Pårørende til en med rus- eller psykisk helseutfordringer møter på ulike problemstillinger. Kunnskap og økt forståelse om relevante temaer kan være med på å gjøre ting litt bedre. 

Her finner du relevant informasjon for deg som er berørt av andres utfordringer med rus eller psykisk helse. Både om du har stått i en pårørenderelasjon i flere år, eller om du finner deg selv i en ny livssituasjon.