Stiftelsen Dam

Samarbeid med oss om å få midler fra Stiftelsen Dam.

Trenger du midler til et prosjekt, kan du søke Stiftelsen Dam i samarbeid med Ivareta. Du kan søke på fire ulike ordninger ettersom hva slags prosjekt du har; Helse, Forskning, Utvikling og Ekspress. Ordningene Helse, Forskning og utvikling er åpen for alle, hvor du søker i samarbeid med oss. Mens ordningen Ekspress er for medlemmer i Ivareta som vil jobbe med et prosjekt i sitt nærmiljø.

Som pårørende organisasjon på rus- og psykisk helsefeltet ser Ivareta behov for gode helse orienterte prosjekter, så vel som forskning som kan gi oss mer kunnskap om etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse. Like viktig er prosjekter og tiltak som retter seg mot lokal aktivitet og frivillighet. 

I 2018 delte Stiftelsen ut 279 millioner kroner til 1002 ulike prosjekter. Les mer om de ulike ordningene og hvordan du kan søke.