Likepersonsarbeid

– Hva er det?

Ivareta bygger på likepersonsarbeid og erfaringsutveksling. For mange kan det oppstå situasjoner som kan være tunge å stå i. Derfor trenger man noen å lene seg på. Det er dette likepersonsarbeid består av; støtte til noen som trenger, fra en annen som har erfart det selv.

Det finnes mange ulike situasjoner en pårørende møter. Ved å bruke egne erfaringer hjelper pårørende hverandre. Særlig for nye pårørende som finner seg selv i en ukjent tilværelse, kan det være til hjelp å snakke med noen som har vært i tilsvarende situasjoner. Å spørre en likeperson om råd kan gjøre det litt enklere å møte egne spørsmål og usikkerhet.

Pårørende til personer med rus– og psykisk helseutfordringer trenger hjelp til å orientere seg og bedre forstå situasjonen de står i. Det kan være utfordrende å finne relevant informasjon, å orientere seg i hjelpeapparatet og å få kunnskap om egne rettigheter. Men det kan også være vanskelig å finne en balanse i sin egen hverdag.

En likeperson er et medmenneske som har viktig kompetanse på bakgrunn av egne erfaringer. Han/hun er ikke en erstatter til annen hjelp, men kan gi utvidede perspektiver. Kjernen i likepersonsarbeid er forståelsen en pårørende møter ved å prate med en som har opplevd tilsvarende situasjon før. En likeperson klarer å snakke om problemene på en annen måte enn en fagperson gjør, og klarer på en annen måte å se utfordringene fra innsiden.

«Som likeperson kan jeg bidra til å gjøre andre mindre redde – ikke bare for livet, men også for utfordringene man ser for seg. Som for eksempel i forhold til helseapparatet og myndighetene.»

Vil du vite mer om hvordan du kan hjelpe andre?

Send oss en e-post så tar vi kontakt med deg.

Send oss en e-post