Hvem er Ivareta?

Ivareta er organisasjonen for personer berørt av andres utfordringer med rus og psykisk helse. Dette inkluderer også etterlatte. 

Både foreldre, besteforeldre, søsken, samboere/ektefeller og venner er medlem. Også andre som vil jobbe for en kunnskapsbasert politikk på rus- og psykisk helsefeltet er velkommen hos oss. 
 
Mange av oss vil oppleve rus- og psykisk helseproblematikk i familien, blant venner eller kollegaer. Utfordringer med rus og psykisk helse er utbredt geografisk, på tvers av sosiale lag og rammer ofte vilkårlig. Vi arbeider for å skape større forståelse i samfunnet for konsekvensen av rusmisbruk. Og vi er opptatt av å bryte ned myter og tabuer som mange pårørende opplever daglig. For pårørende kan det være mye å forholde seg til. Hverdagen blir fylt av bekymring og kaos. Det er vanskelig å leve med opp- og nedturene til personen som har utfordringer med rusavhengighet eller psykisk helse. Eget liv og egne behov blir satt på vent. 

Pårørendetelefonen 800 40 567 er et anonymt lavterskeltilbud til deg som sitter og lurer på noe. Det kan være vanskelig å snakke med andre, men det hjelper å dele og vi er her for deg.

Ivareta bygger på egenerfaringer

Hos oss møter du mennesker som selv har erfart hvordan det er å stå nær en som har utfordringer med rus og psykisk helse. Vi har mange engasjerte rundt om i landet. Noen er engasjert i lokalforeninger, er aktive i nettverk som brukermedvirkere, andre som pårørendekontakter. Vi kjenner feltet, og har god oversikt over andre organisasjoner og hjelpetiltak. 

Vi jobber aktivt for brukermedvirkning. Ivareta har flere brukermedvirkere som representerer pårørende i ulike råd og utvalg. Vår deltakelse gjør at pårørende i økende grad prioriteres og får bedre helsetilbud. Vi mener at pårørendes rettigheter må styrkes og at vår kunnskap må tas i bruk i utviklingen av offentlige tjenester og i den enkelte pasients behandlingstilbud. 

Ivareta var den første organisasjonen i landet som startet grupper for familier og nære som opplevde rus tett på. Vi har tradisjoner helt tilbake til 1969. I mangelen på tiltak og hjelp ble det startet opp grupper hvor pårørende møttes, og delte erfaringer om hvordan det var å leve med disse utfordringene. Man snakket rett og slett sammen om hvordan man hadde det, hva man kunne gjøre og hvordan man skulle leve et liv med rus hos noen man var glad i. Dette er fortsatt kjernen i dag: vi legger erfaring og kunnskap til grunn i alt av arbeidet vårt. 

Ivareta er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig pårørende- og interesseorganisasjon.