Deg som er pårørende

Å være glad i en som har rusproblemer påvirker hverdagen på ulike måter. Pårørende kan ha behov for ulike støtte og informasjon.

Noen ønsker andre å snakke med andre. Andre trenger å få relevant informasjon for den situasjonen man står i.