Hva gjør vi?

Ivareta – pårørende berørt av rus

Ivareta jobber for etterlatte og pårørende som er berørt av andres utfordringer med rus og psykisk helse. Det gjør vi på flere måter.  

Vi gjør det gjennom brukermedvirkning når vi representerer pårørende i en rekke ulike råd og utvalg. Som medlemsorganisasjon danner vi et nettverk av likepersoner som bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre.

Vi jobber med prosjekter og forvalter fondet etter Lilly Kongsbakk. Hvert år deler vi ut penger til tiltak og aktiviteter rettet mot pårørende. Og som medlem hos Stiftelsen Dam har vi mulighet til å søke om prosjektmidler til eget arbeid eller i samarbeid med andre.