Støtt oss i arbeidet

Ivareta er en ideell organisasjon hvor alle som ønsker kan bli medlem. Gjennom Pårørendetelefonen, Sorgstøtte, webinarer, gruppetilbud og individuelle samtaler, gir vi råd og veiledning til pårørende og etterlatte som trenger noen å snakke med. Vi fremmer pårørendekunnskap som er basert på erfaringer og jobber aktivt med brukermedvirkning for å bedre tilbudet til pasienter og pårørende. Våre lokale krefter rundt om i Norge sørger for aktivitet og gode møteplasser for pårørende i sitt nærmiljø. For å fortsette det viktige arbeidet trenger vi din hjelp. 
 
Les mer om hva vi jobber for   

Her kan du lese hvordan du kan støtte Ivareta.   
Tusen takk for ditt bidrag.  

Bli medlem 

Som medlem hjelper du oss i arbeidet med å løfte frem pårørende og sørge for at de blir hørt. Dersom du ønsker at deler av din kontingent skal gå til det lokale arbeidet kan du ved innmelding velge å knytte deg til et lokallag nær deg. Du kan enkelt melde deg inn som medlem i Ivareta nederst på siden og støtte oss med en årlig medlemskontingent.   

Som medlem kan du velge å engasjere deg både med og utenom et lokallag eller nettverk. Vi har aktive brukermedvirkere som representerer pårørende blant annet i kommunens lokale brukerråd eller på regionale sykehus. Andre engasjerer seg som likepersoner og møter andre pårørende for en prat.           

Les mer om hvordan du kan engasjere deg.    

Ønsker du å støtte Ivareta med en pengegave? 

Du kan enkelt gi Ivareta et engangsbidrag via vipps eller kontooverføring. Ved å vippse eller overføre en valgfri sum til organisasjonen kan du gi oss en gave som bidrar til vårt pårørendearbeid. For gaver fra kr. 500,- til frivillige organisasjoner, kan du få inntektsfradrag (tidl. skattefradrag). For at du skal få inntektsfradrag trenger vi ditt navn og fødselsnummer.  

 Ta gjerne kontakt med oss på post@ivareta.no eller 230 80 550 med spørsmål, eller for å oppgi ditt fødselsnummer.  
 
Vårt vipps nummer: 505673 
Vår gavekonto: 5081 05 23376                        

Grasrotandelen 

Som spiller hos Norsk Tipping har du mulighet til å være med og bestemme hva noe av Norsk Tipping sitt overskudd skal gå til. Ved å velge ett av Ivaretas lokallag som grasrotmottaker sørger du for at 7 prosent av din spilleinnsats går til deres lokale arbeid.     
 
Les mer her 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@ivareta.no eller 230 80 550  

Årlig medlemskap

Enkeltmedlemskap: 300,-
Husstandsmedlem: 450,-
Støttemedlemskap: 500,-

Bli medlem!