Pårørendehistorier

IVARETA – pårørende berørt av rus

Norge er et av landene i Europa med høyest overdosetall på befolkningsnivå. Hvert år dør ca. 260 personer av overdose, og i skyggen av det står ca. 2600 pårørende og etterlatte. Filmen IVARETA er laget for å fremme åpenhet rundt pårørende og etterlattes situasjon. Filmen er laget av Ivareta – pårørende berørt av rus og finansiert av Helsedirektoratet. 

Altfor mange pårørende til rusavhengige lever i vedvarende frykt for at den de er glad i skal miste livet i overdose. Alt for mange etterlatte blir stående igjen alene etter den de stod nær mistet livet til rusen. 

Pårørende og etterlatte har behov for å bli møtt og anerkjent i situasjonen de står i, på lik linje med andre som går i gjennom sorg og krise. Dessverre er det slik at mange blir gående med sorgen og traumene alene. Dette på tross av at de har behov for støtte, omsorg og respekt, og det å ha noen å dele tanker og følelser med.

TANKER FRA EN BROR

Filmen TANKER FRA EN BROR er en av tre filmer, laget for å fremme åpenhet rundt pårørende av rusavhengiges situasjon. Filmene er en del av prosjektet Pårørende: en ressurs, som er laget av Landsforbundet mot stoffmisbruk, og finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom filmene møter vi 3 pårørende som snakker om sine opplevelser med rus i familien og hva de har savnet i møte med helsevesenet.

Å lytte til dem det angår innebærer ikke bare å lytte til pasientene. Det betyr også å lytte til pårørende.

TØFF KJÆRLIGHET

Filmen TØFF KJÆRLIGHET er en av tre filmer, laget for å fremme åpenhet rundt pårørende av rusavhengiges situasjon. Filmene er en del av prosjektet Pårørende: en ressurs, som er laget av Landsforbundet mot stoffmisbruk, og finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom filmene møter vi 3 pårørende som snakker om sine opplevelser med rus i familien og hva de har savnet i møte med helsevesenet.

Å lytte til dem det angår innebærer ikke bare å lytte til pasientene. Det betyr også å lytte til pårørende.

GLAD I DEG

Filmen GLAD I DEG er en av tre filmer, laget for å fremme åpenhet rundt pårørende av rusavhengiges situasjon. Filmene er en del av prosjektet Pårørende: en ressurs, som er laget av Landsforbundet mot stoffmisbruk, og finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom filmene møter vi 3 pårørende som snakker om sine opplevelser med rus i familien og hva de har savnet i møte med helsevesenet.

Å lytte til dem det angår innebærer ikke bare å lytte til pasientene. Det betyr også å lytte til pårørende.

Å miste Anders | En mor forteller – Midt på natten banker det på

Å miste Anders er boken om å være mor, far og søster til en rusavhengig.

Forfatter: Karianne Braathen
Forlag: Z-forlag
Innleser: Mathilde Hirth

Å miste Anders | En mor forteller – Hva var sant?

Å miste Anders er boken om å være mor, far og søster til en rusavhengig.

Forfatter: Karianne Braathen
Forlag: Z-forlag
Innleser: Mathilde Hirth

Til deg som er pårørende eller etterlatt

Vi vet at det kan være vanskelig å oppsøke hjelp. Vi vet at det kan være skummelt å snakke med noen om det som er vondt. Men vi vet også at det hjelper. Snakk med noen du stoler på. Du kan ringe oss på Pårørendetelefonen 800 40 567 om du ønsker å prate, eller om du ønsker å komme i kontakt med andre pårørende og etterlatte.

Til deg som kjenner noen som er pårørende eller etterlatt

Alle kan vi være medmennesker for de som mister noen de er glade i.  Vi kan vise at vi bryr oss når noen har det vanskelig, selv om det kan være vanskelig å vite hva vi skal si. Vi kan være en god venn, også i de vonde periodene. Vi kan være en god hjelper og ta oss tid, selv om vi har mye annet å gjøre.  Vi kan vise at vi er villige til å lytte, og at vi tåler å høre om det som er vondt.

Kontaktskjema 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjemaet er åpent for henvendelser hele døgnet, og vi svarer fortløpende på e-post innenfor organisasjonens åpningstid. Av personvernhensyn anbefaler vi at du unngår å oppgi sensitive personopplysninger.