Brukermedvirkning

– Hva er det?

Brukermedvirkning er en rettighet alle har. Pårørende og pasienter har rett til å medvirke i beslutningene som tas i et behandlingsforløp, enten selv eller gjennom representanter fra brukerorganisasjoner. Med brukermedvirkning får pårørende innflytelse på beslutningsprosesser og på utforming av helse- og omsorgstjenestetilbudet i kommunene (kommunehelsetjenesten) og i de enkelte helseforetakene (spesialisthelsetjenesten).

Ivareta har engasjerte pårørende over hele landet. Mange er knyttet opp mot utvalg ved sykehus, andre sitter i råd og utvalg på kommune- eller bydelsnivå. Her jobber de for å bedre tilbudet til pasienter og pårørende, gjennom god bruk av egen erfaring som pårørende.

Vil du være med å skape endringer?

Har du lyst til å bidra til at pasienter og pårørende får gode tjenester gjennom å bruke din kunnskap og dine erfaringer som pårørende?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg