Sponsoravtaler

Tønsberg Kundeservice 

Ivareta samarbeider med et firma som heter Tønsberg Kundeservice om salg av kontorrekvisita til informert overpris, dette til bedriftsmarkedet. Dette er midler som muliggjør utvikling av prosjekter og som har bidratt til finansiering av tiltak til pårørende. Ivareta mottar 600 000 kroner årlig gjennom dette samarbeidet. Tønsberg Kundeservice selger produktene fra eget salgskontor, er en selvstendig næringsvirksomhet og er ikke tilknyttet organisasjonen på andre måter enn gjennom en avtale om salg av disse produktene til bedriftsmarkedet. 

Vi ønsker at du som besøker siden, eller blir kontaktet av Tønsberg Kundeservice, har mulighet til å ta et informert valg. Har du spørsmål om Ivareta eller våre tiltak, er du velkommen til å ta kontakt med oss, har du spørsmål om produktene, ta kontakt med Tønsberg Kundeservice. 

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss i sekretariatet?

Send oss en e-post