Pårørendetelefonen
800 40 567

Hverdager 9-15

Ivareta har flere lokalforeninger, nettverk og pårørendekontakter som jobber i sitt nærmiljø. Mange skaper møteplasser ved å tilby støttegrupper for pårørende berørt av rus og psykisk helseutfordringer, og gjennomføre temamøter, aktiviteter og arrangementer i sin kommune. Pårørendekontakter og noen lokalforeninger og nettverk tilbyr individuelle samtaler.  

Som deltaker på gruppemøter og aktiviteter i et lokallag eller nettverk vil du treffe andre i samme situasjon som du kan dele erfaringer med, og som sammen kan hjelpe hverandre. Se nedenstående oversikt for å finne aktiviteter og tilbud der du bor. 

Lokale tilbud i Ivareta drives av frivillige. Svartid på telefon og e-post vil derfor variere. Dersom du opplever problemer med å komme i kontakt med lokale ledd, kan du kontakte Ivareta sentralt på telefon eller e-post. 

Av personvernhensyn anbefaler vi at du unngår å oppgi sensitive personopplysninger på e-post, og at du kun oppgir opplysninger som er nødvendig for å få din henvendelse besvart. 

 

 

Agder

Ivareta Kristiansand

Kontaktperson
Christian Fjellstad
Telefon: 977 51 517
E-post: christian.fjellestad@gmail.com

Følg oss på Facebook

Org.nr. 984 092 601

 

 

Ivareta Vennesla

Kontaktpersoner
Terje Hammer
Telefon: 934 17 155

Torunn Lunden
Telefon: 960 49 245

E-postadresse: ivareta.vennesla@outlook.com

Org.nr. 998 239 036

Akershus

Nettverk Frogn

Kontaktperson 
Sissel Skjønhaug
Telefon: 400 60 090

Mer informasjon kommer.

Ivareta Lørenskog

Leder og kontaktperson
Turid Kurås

Kontaktinformasjon
E-post: tu-kuraa@online.no
web: ivareta-lorenskog.no
Treff oss på facebook

Medlemsmøter
Siste onsdag i hver måned, Solheimveien 62 B, 3, etasje. Møtene starter kl.1830.

Du er veldig velkommen til å bli med på medlemsmøte, bli kjent med oss.

Du vil treffe medlemmene våre som har erfaring og kunnskap,
som vet hvordan det er å leve med en rusmiddelavhengig.

Vi ønsker at foreningen skal være et sted for pårørende hvor det er «høyt under taket».

Hvor alle har taushetsplikt. Hvor alle kan føle seg trygg på å ikke bli kritisert for vanskelige avgjørelser som er tatt. Hvor vi ikke skal være dommere overfor noen. Rett og slett et møtested hvor medlemmene kan føle seg trygge.

Yoga timer
Hver tirsdag kl.15:45, Be Yoga i Solheimveien

Selvhjelpsgruppe
Gruppe/nettverk møter hver 14.dag

Org.nr. 990 452 822

Pårørendekontakt Frogn kommune

Sissel Skjønhaug
Telefon: 400 60 090

Pårørendekontakt Lillestrøm kommune

Kari Syvertsen
Telefon: 997 09 055

Buskerud

Nettverk Hokksund

Kontaktperson
Helle Stenehjem

Kontaktinformasjon
Telefon: 480 46 743
Telefon: 941 81 581
E-post: hellestenehjem@hotmail.com

Møter
Vi treffes onsdag kl. 18 i partallsuker, med unntak av ferietid. En gang i måneden innleder vi møtet med et tema, og noen ganger får vi besøk av en gjesteinnleder.  

Sted: Frivillighetens hus, Storgata 50,
3303 Hokksund 

Ivareta Kongsberg og omegn

Leder
Ellen Antonsen

Kontakinformasjon
Telefon: 913 27 946
E-post: lmskongsberg@gmail.com

Aktivitet
Vi tilbyr individuelle samtaler både på telefon og fysisk. Vi tar gjerne en prat på gåtur eller på en hyggelig kafé. Hvis du ønsker noen å snakke med, kan du ta kontakt med oss for å avtale tid for en samtale.  

Vi har for tiden ingen aktiv gruppe, men ta gjerne kontakt med oss dersom du har ønsker om et slikt tilbud i Kongsberg. Oppstart av gruppe vil vurderes ved etterspørsel.

Org.nr. 997 470 656

Innlandet

Nettverk Innlandet

Kontaktperson
Steffen Thorbjørnsen 

Kontaktinformasjon
Telefon: 984 85 801
E-post: steffenthorbjornsen@gmail.com 

Møteaktivitet
Onsdag 4. oktober kl. 18:00-19:30 arrangerer vi vårt første møte på Kulturverkstedet Hjorten på Vestad i Elverum.

Adressen til Kulturverkstedet: Vestsivegen 26, 2406 Elverum

Vi arrangerer møter onsdag hver 14. dag kl. 18:00-19:30. Her kan du treffe andre som selv er pårørende. Vi ønsker at gruppen skal være en fast møteplass og har som mål at det skal oppleves selvstyrkende, motiverende og kompetansehevende å delta.

Vi arrangerer møter 18. oktober, 1., 15. og 29. november, og 13. desember. Informasjon om sted for møtene, kommer snart. 

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om gruppen eller møtedatoer. 

Møre og Romsdal

Ivareta Rauma

Leder
Thor Erik Langness
Telefon: 984 91 080
E-post: thorerik@outlook.com

Følg Ivareta Rauma på Facebook

Org.nr. 913 347 250

Nordland

Pårørendekontakt Vesterålen

Aino Ludviksen
Telefon: 965 09 179
E-post: himmeltinden@vkbb.no

Pårørendekontakt Rana kommune

Tove Linder Aspen
Telefon: 922 49 855

Oslo

Ivareta Oslo

Leder
Kjell Sæthre

Kontaktinformasjon
Telefon leder: 483 81 315
Kontakttelefon: 412 30 488 (etter klokken 17)

Pårørendegruppe Oslo Øst:
Vi har møter mandag hver 14. dag, kl. 19 -21. Møter høsten 2024: 12. og 26. august, 9. og 23. september, 7. og 21. oktober, 4. og 18. november, 2. og 16. desember.

Kontakt: Kjell Sæthre  483 81 315
Sted: Haugenstua ressurssenter IPS,
Ole Brums vei 5, 0979 Oslo

Les mer om tilbudet her. 

Pårørendegruppe Kastanjen:
(Gruppen er under etablering)
Torsdager hver 14. dag, klokken 18 – 19.30.

Kontakt: Per Sandvik, per@sndvk.net
Sted: Aktivitetshuset Kastanjen,
Bygdøy Allé 23, 0262 OSLO

Org.nr. 885 653 812

Verdensrommet, Bydel Alna  

I samarbeid med Bydel Alna har Ivareta startet et likepersonsbasert tilbud for pårørende berørt av rus i Oslo og omegn.

Hver tirsdag er vi tilgjengelig på Verdensrommet slik du kan komme og snakke med en pårørendekontakt, enten du har konkrete spørsmål knyttet til din situasjon eller du har behov for noen å snakke med.

Ønsker du å snakke med en pårørendekontakt?
Du kan ta turen innom på tirsdager mellom kl. 9-15, eller avtale tid for en individuell samtale. For å avtale tid, ta kontakt med Kjell Sæthre:
483 81 315 

Tidspunkt: Tirsdager kl. 9-15
Sted: Verdensrommet,
Trygve Lies plass 1, 1051 OSLO

Les mer om tilbudet her. 

 

Rogaland

Nettverk Haugesund

Kontaktperson
Solfrid Eggen
Telefon: 452 84 127
E-post: solfrid1@live.no

Pårørendegruppe
Vi arrangerer pårørendegruppe mandag hver 14. dag klokken 18 på Bleikemyr Bydelshus, og du er velkommen til å delta.

Ønsker du mer informasjon eller å delta i gruppe? Ta kontakt med Solfrid Eggen. 

Ivareta Sandnes

Leder
Reidunn Borsheim Riskedal
Telefon: 920 41 532
E-post: rbriskedal@gmail.com

Postadresse: Liljeveien 3, 4316 Sandnes

Medlemsmøter
Ivareta Sandnes arrangerer medlemsmøter hver andre og fjerde tirsdag i måneden. Ta kontakt med Reidunn for mer informasjon.

Følg Ivareta Sandnes på Facebook.

Org.nr. 931 030 388

Telemark

Ivareta Grenland og omegn

Kontaktperson
Torun Gundersen
Telefon: 906 14 644

Møteaktivitet
Vi treffes hver andre tirsdag i måneden, klokken 18:00-20:00.

Sted: Skolegata 8, 2. etg., 3916 Porsgrunn (inngang bak huset)

Ønsker du mer informasjon om datoer eller tilbudet? Ta gjerne kontakt med oss.

Org.nr. 983 764 622

Troms

Nettverk Tromsø

Kontaktperson
Sissel Tobiassen
Telefon: 477 88 631
E-post: sitobi@online.no

Kontakt oss på telefon tirsdager og torsdager kl 15-18, eller send oss en sms /e-post så kontakter vi deg.

Møter 2024
Sted: Sjøgata 2, 9008 Tromsø

Vi møtes mandager klokken 18:00-20:00, følgende datoer: 29. januar, 12. og 26. februar, 11. mars, 8. og 22. april, 6. og 27. mai.

Se brosjyre for mer informasjon.

Aktiviteter i regi av nettverk Tromsø støttes av Tromsø kommune.

Trøndelag

FMS Innherred

Leder
Leder: Karin Rekve

Sissel Kjesbu
Hanna Green
Heidi Normann Austad
Monica Kopperstad
Grete Toremo

Kontaktinformasjon
Kontakttelefon: 917 64 247 (betjenes av styrets medlemmer)

E-post: fms@fms-innherred.no

Facebook: fms.innherred

Hjemmeside: fms-innherred.no

Adresse: Konsul Moes gate 4, 7650 Verdal
Vi deler lokaler med Frelsesarmeen gatefotball Verdal

Åpningstid: Vi har ingen faste åpningstider, men ta kontakt via mobil og vi avtaler nærmere. Vi har aktiviteter som foregår både på dag- og kveldstid.

Ivareta Steinkjer og omegn

Kontaktperson
Vigdis Aasegg
Telefon: 411 06 210
E-post: vigdis.aasegg@gmail.com

Ivareta Steinkjer arrangerer Møteplass og Gågruppe for pårørende og etterlatte i samarbeid med LPP Trøndelag, og du er velkommen til å bli med.

Møteplass 
Møteplass arrangeres på utvalgte onsdager kl.18. Her tar de for seg ulike temaer og har refleksjonssamtaler. På noen møter får de besøk av eksterne innledere. Det serveres det kaffe og noe å bite i.

Oppmøtested: Steinkjer sykehjem i rom Tyristua i 1. etg, Seilmakergata 4.

Gågruppe
Å være i fysisk aktivitet kan være godt for både den fysiske og psykiske helsen vår. Hver mandag kl. 18 i 2023 arrangeres det Gågruppe, hvor du kan være i aktivitet sammen med andre pårørende og etterlatte.

Oppmøtested: Bystranda, Steinkjer. 

For mer informasjon om tilbudene og datoer, kan du ta kontakt med Vigdis Aasegg.

Org.nr. 986 428 291

Vestfold

Ivareta Tønsberg

Leder
Rita Evy Lindholm Lund
E-post: ritalindholm.ivareta@gmail.com
Postadresse: Postboks 188, 3101 Tønsberg

Medlemsmøter
Vi arrangerer medlemsmøter en tirsdag i måneden.

Møtedatoer vår 2024: 9. Januar, 13. februar, 19. mars, 2. og 9. april, 14. mai, 11. juni. 

Sted: Stensarmen 3A, Tønsberg.

2. april kan du delta på foredrag med Audun Myskja «kunsten å finne ro» og 11. juni arrangerer vi vår sommeravslutning. 

For mer informasjon eller ønsker om å møte andre pårørende, ta kontakt med Rita.

Følg oss på Facebook

Delta på foredrag med Kari Lossuis 30.mai
I samarbeid med Kirkens Bymisjon inviterer Ivareta Tønsberg til foredrag med psykologspesialist Kari Lossuis 30.mai kl.18. Foredraget vil gi en innføring i hva som er god kvinnerettet rusbehandling. Arrangementet er gratis og du er velkommen til å delta!

Adresse: Svend Foyns Bedehus, Øvre Langgate 11

Se arrangementside for mer informasjon. 

Org.nr. 984 052 219

Vestland

Ivareta Bergen

Kontaktinformasjon 
Kari Edvardsen
Telefon: 900 73 211
E-post:edvardsen.kari@gmail.com

Gratis drop-in-tilbud for pårørende
Tidspunkt: onsdager, klokken 16:00 – 18:00
Sted: Kanalveien 5

Her kan du som pårørende treffe fagpersoner fra Helse Bergen og pårørende fra Ivareta Bergen. Vi tilbyr:

  • Informasjon om behandlingstilbud for rusavmiddelavhengige
  • Informasjon om ulike pårørendetilbud
  • Kunnskap om pårørenderollen
  • Støttesamtaler

Følg Ivareta Bergen på Facebook.

Org.nr. 971 278 900

Østfold

Nettverk Fredrikstad

Vi arrangerer møter kl. 18-20, onsdag hver 4. uke i partallsuker. Møtene arrangeres i Bryggeriveien 2-4, 1603 Fredrikstad.

Møtedatoer vår 2024
10.januar, 7. februar, 6.mars, 3.april, 8. og 29.mai, og 26.juni.

Ønsker du mer informasjon? Se vår Facebook-side eller ta kontakt med oss.

Kontaktperson, pårørende
Beathe Grøgård
Telefon: 404 15 343
E-post:ivareta.halden@gmail.com

Kontaktperson, etterlatte
Trine Johansen
Telefon: 951 44 367
E-post: ivareta.fredrikstad@gmail.com

Følg nettverk Fredrikstad på Facebook.

 

Nettverk Halden

Vi møtes kl. 18-20, torsdag hver 14. dag i partallsuker. Møtene arrangeres på Halden Bibliotek, Os alle 3, 1777 Halden.

Dersom du ønsker mer informasjon om Nettverk Halden, se vår Facebook-side eller ta kontakt med Beathe Grøgård.

Kontaktperson
Beathe Grøgård
Telefon: 404 15 343
E-post: ivareta.halden@gmail.com

Følg nettverk Halden på Facebook.

Nettverk Sarpsborg

Vi arrangerer møter kl. 18-20 en onsdag i måneden. Møtene arrangeres på Helsehuset Sarpsborg (gamle sykehuset).

Adresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg

Møtedatoer vår 2024
14. februar, 13. mars, 17. april, 8. mai og 5. juni.

Ønsker du mer informasjon? Se vår Facebook-side eller ta kontakt med oss.

Kontaktperson
Trine Johansen
Telefon: 951 44 367
E-post: ivareta.sarpsborg@gmail.com

Følg nettverk Sarpsborg på Facebook.