Pårørendetelefonen
800 40 567

Hverdager 9:00 – 15:00

Ivareta har flere lokalforeninger, nettverk og pårørendekontakter som jobber lokalt i sitt nærmiljø. Flere tilbyr støttegrupper for pårørende av rusavhengige og gjennomfører temamøter og arrangementer i sin kommune.

Agder

Ivareta Farsund og Lyngdal

Kontaktperson: Britt Olsen

Telefon: 412 27 318
E-post: fruolsen6@gmail.com

Ivareta Kristiansand

Kontaktperson: Christian Fjellstad

Telefon: 977 51 517
E-post: christian.fjellestad@gmail.com

Følg oss på Facebook

Ivareta Vennesla

Kontaktperson: Terje Hammer
Telefon: 934 17 155

Kontaktperson: Torunn Lunden
Telefon: 960 49 245

E-postadresse: ivareta.vennesla@outlook.com

På bakgrunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset er alle møter og aktiviteter avlyst inntil videre. 

Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt per telefon. 

 

Møre og Romsdal

Ivareta Rauma

Leder: Anne Lise Helland Trøen
Telefon: 948 92 925
E-post: anne-lise@frydenlund25.com

Følg Ivareta Rauma på Facebook

Ivareta Sunndal og omegn

Leder: Alf Peder Moen

Kontakttelefon: 480 53 071 
(kun åpen for henvendelser frem til 13:00)

Nordland

Pårørendekontakt Rana kommune

Tove Linder Aspen
Telefon: 922 49 855

Oslo

Ivareta Oslo

Leder: Kjell Sæthre
Telefon leder: 483 81 315

Kontakttelefon: 412 30 488 (etter klokken 17)

Medlemsmøter våren 2020
Mandager, klokken 19:00-21:00.
Sted: Grorud jernbanestasjon, Grorudveien 75

Fra og med 13. mars er medlemsmøtene til Ivareta Oslo avlyst, på bakgrunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset.

Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt per telefon.  

 • 6. januar
 • 20. januar
 • 3. februar
 • 17. februar
 • 2. mars
 • 16. mars
 • 30. mars
 • 20. april
 • 4. mai
 • 18. mai
 • 8. juni
 • 15. juni – med sommeravslutning

 

Rogaland

Ivareta Eigersund

Leder: Terje Grastveit

Telefon: 951 27 992
E-post: terje.grastveit@online.no

Medlemsmøter
Første mandag i måneden, klokken 19:00-21:00.
Sted: Kjerjaneset bo og service senter

Noen ganger i året har vi besøk fra ulike instanser som for eksempel Mestringsenhetens ROP-team (rus og psykiatri) og DPS.

Følg Ivareta Eigersund på Facebook

Ivareta Sandnes

Leder: Reidunn Borsheim Riskedal

Telefon: 920 41 532
E-post: rbriskedal@gmail.com

Postadresse: Liljeveien 3, 4316 Sandnes

Medlemsmøter
Ivareta Sandnes har jevnlig medlemsmøter. Ta kontakt med Reidunn for mer informasjon.

Trøndelag

Ivareta Hemne og omegn

Kontaktperson: Oddveig Vorkinnslien
Telefon: 468 98 436
@: oddveigv@gmail.com

Medlemsmøter
Hver første mandag i måneden.
Sted: Mental helse, Øragata 24, Kyrksæterøra

Datoer:

 • 6. januar
 • 3. februar
 • 2. mars
 • 6. april
 • 4. mai
 • 8. juni

Noen ganger tar vi opp konkrete temaer, andre ganger møtes vi for en uformell prat og enkel servering. Lokallaget har normalt ferie i juli, og har derfor ikke medlemsmøter i juli-måned.

Følg oss på Facebook

Ivareta Innherred

Leder: Karin Rekve

Kontaktperson: Linn Andersen Bråten
Kontakttelefon: 917 64 247 (betjent hele døgnet)
@: fms@fms-innherred.no

Kontortid, Verdal
Adresse: Konsul Moes gate 4, 7650 Verdal

Mandag, klokken 12.30 til 16.00
Tirsdag, stengt
Onsdag, klokken 16.00-19.00
Torsdag, klokken 12.30-16.00
Fredag, stengt

Kontortid, Levanger
Adresse: Kirkegata 11, 7600 Levanger (ved frivillighetssentralen)

Fredag, klokken 12.30-15.30

Følg Ivareta Innherred på Facebook.

Vestfold og Telemark

Ivareta Grenland og omegn

Kontaktperson: Torun Gundersen
Telefon: 906 14 644

Møteaktivitet
Andre tirsdag i måneden, klokken 18:00-20:00.
Sted: Skolegata 8, 2. etg., 3916 Porsgrunn (inngang bak huset)

Datoer:

 • 14. januar
 • 11. februar
 • 10. mars
 • 14. april
 • 12. mai
 • 9. juni

Ivareta Tønsberg

Leder: Rita Evy Lindholm Lund

Telefon: 938 30 880
@: rita.lindholm.lund@gmail.com
Postadresse: Postboks 188, 3101 Tønsberg

Aktiviteter

Mer informasjon kommer. Du kan også ta kontakt med Rita.

Følg oss på Facebook

Vestland

Ivareta Bergen

Leder: Inga-Alice Næss Blaha
@ leder: ingalice@online.no

Kontaktinformasjon
Telefon: 482 82 850
@: ivareta.avd.bergen@gmail.com

Postadresse: Ivareta Bergen, v/Inga-Alice Næss Blaha, Ekregaten 1,5036 Bergen

Gratis drop-in-tilbud for pårørende
Tidspunkt: onsdager, klokken 16:00 – 18:00
Sted: Kanalveien 5

På bakgrunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset er tilbudet avlyst inntil videre. 

Trenger du noen å snakke med, så ta kontakt per telefon. Ring 55 97 02 71, onsdager mellom klokken 16-18.

Her kan du som pårørende treffe fagpersoner fra Helse Bergen og pårørende fra Ivareta Bergen. Vi tilbyr:

 • Informasjon om behandlingstilbud for rusavmiddelavhengige
 • Informasjon om ulike pårørendetilbud
 • Kunnskap om pårørenderollen
 • Støttesamtaler

Følg Ivareta Bergen på Facebook

Viken

Ivareta Kongsberg og omegn

Leder: Ellen Antonsen
@: lmskongsberg@gmail.com
web: www.lmskongsberg.no

Møteplan 2019/2020
Tid: klokken 18.00-20.00
Sted: Stiksrudgate 1, i lokalene til Kirkens Bymisjon avd. Kongsberg

 • 16. oktober – Ensomhet
 • 13. november – Å godta, å akseptere
 • 11. desember – Skyld
 • 8. januar – Hvordan har du hatt det i jula?
 • 5. februar – Årsmøte
 • 4. mars – Skam
 • 1. april – Ærlighet
 • 29. april – Å sette grenser
 • 27. mai – Skam
 • 24. juni – Tilfriskning
 • 19. august – Hvordan har du hatt det i sommerferien?

Ivareta Lørenskog

Leder og kontaktperson: Turid Kurås

Kontaktinformasjon
Telefon: 469 33 871 (mellom 17:00-22:00)
@: tu-kuraa@online.no
web: ivareta-lorenskog.no

Postadresse: PB 271, 1471 Lørenskog
Besøksadresse: Frivillighetens hus, Solheimsveien 62B, 3. etg.

På bakgrunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset er alle møter og aktiviteter avlyst inntil videre. 

Nettverk Drammen

Kontaktperson
Helle Stenehjem
Telefon: 480 46 743

Møter våren 2020
Sted: Kirkens Bymisjon Møtestedet, Engene 10, 3015 Drammen

Mandager klokken 18:00-20:00, følgende datoer:

 • 13. januar
 • 27. januar
 • 10. februar – Sette grenser
 • 24. februar
 • 9. mars – Aksept
 • 23. mars
 • 6. april – Skam
 • 20. april
 • 4. mai – Ensomhet
 • 18. mai
 • 15. juni – Ærlighet
 • 29. juni

En gang i måneden snakker vi med utgangspunkt i et tema.

Nettverk Fredrikstad

Kontaktperson
Trine Johansen
Telefon: 951 44 367
@: trinevesse@icloud.com

Møter våren 2020
Sted: Britannia, O.P Petersens gate 4, 1607 Fredrikstad
Onsdager klokken 18:00-20:00, følgende datoer:

 • 15. januar
 • 29. januar
 • 12. februar
 • 11. mars
 • 25. mars – avlyst på grunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset
 • 22. april
 • 6. mai
 • 20. mai
 • 3. juni
 • 17. juni
 • 1. juli

Pårørendekontakt Frogn kommune

Sissel Skjønhaug
Telefon: 400 60 090