Bli frivillig

Ved å engasjere deg hos oss får du mulighet til å bruke din egen erfaring som pårørende eller etterlatt til å hjelpe andre. 

Ivareta har mange engasjerte frivillige rundt i landet. Noen er engasjert i lokallag og nettverk, andre er brukermedvirkere, etterlattkontakter eller pårørendekontakter. Vi ser etter deg som er eller har vært pårørende, og som har et bearbeidet og avklart forhold til egenerfaringen. Du kan velge å engasjere deg som samtalepartner for andre pårørende eller etterlatte, som brukermedvirker, eller ved å skape møteplasser i egen kommune.