Unge pårørende

For deg som er mellom 18 og 35 år.

Unge pårørende er et gruppetilbud til deg som er mellom 18 og 35 år som lever tett på noen med rusproblemer. Det spiller ingen rolle hvilken pårørenderelasjon du har. Du kan være søsken, barn av, kjæreste eller en nær venn.

Unge pårørende arrangeres en gang i måneden i Ivaretas lokaler i Torgata 1, Oslo. Det er gratis å være med og tilbudet er rusfritt.

Møt andre som også er pårørende

Samlingen ledes av en gruppeleder som selv har pårørendeerfaring og som jobber som frivillig i Ivareta. Noen av samlingene vil ha et overordnet tema. Du vil møte en innleder som har god kjennskap til tematikken, enten som egenerfaring eller som faglig felt. Deretter åpner vi opp for samtale og erfaringsutveksling.

Gjennom å møte andre med tilsvarende erfaringer går vi inn i temaer som selvfølelse, grensesetting, mestring, hemmelighold, løgner, frykt, sorg, aksept og fremtid.

Det å være pårørende kan oppleves både brutalt og dramatisk. Kanskje har du noen å snakke med, men føler likevel at du har et behov å møte noen som virkelig forstår hva du står midt oppe i? Kanskje sitter du med mange ubesvarte spørsmål, og ønsker å utveksle erfaringer med andre som har kjent de samme utfordringene på kroppen? Kanskje lurer du på hva som har hjulpet andre i tilsvarende situasjon? Kanskje trenger du bare et pusterom fra alt som skjer i hverdagen?

Etter noen av samlingene tar vi sikte på å gjøre noe hyggelig og sosialt. Vi går ut og spiser, deltar på quiz, ser en film sammen eller samles rundt en annen aktivitet. Målet er å skape en møteplass for unge pårørende som ønsker å møte andre unge pårørende.

Prosjektet arrangeres av Ivareta med Barn av rusmisbrukere – BaR som samarbeidspartner og er støttet av Stiftelsen Dam.

«Jeg tror ikke andre forstår at livet i en familie med en rusavhengig, omtrent alltid handler om denne personen. Det er aldri noe spørsmål om hvordan jeg har det, fordi jeg klarer meg jo så bra.» (Bror)

Er du interessert?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg. Oppgi gjerne mobilnummeret ditt. Under emne kan du skrive «Unge Pårørende».

Du kan også ring oss på telefon 23 08 05 50 (hverdag 9-15).