Våre pårørendetilbud

En viktig del av veiledningstilbudene til Ivareta er å fortelle andre at deres erfaringer som pårørende i møte med rus er ganske vanlige og at mange andre opplever det samme. Etter hvert setter vi mer fokus på hvordan vi skal takle utfordringene vi møter og ikke minst greie å ta vare på oss selv. Dette er kjernen i våre likepersonbaserte tiltak og fyller andre behov en tradisjonell terapi og behandlingsformer. Frivillige og ansatte i Ivareta har taushetsplikt. 

Pårørendetelefonen 800 40 567

De fleste av våre henvendelser får vi inn gjennom vår anonyme Pårørendetelefon. Telefonen har åpent kl. 9-15 og vi jobber alltid for å holde telefonen åpen på helligdager og i ferier. Følg med på vår Facebook eller Instagram for unnvikende åpningstider. Mange ringer fordi de har behov for noen å snakke med. Temaer som ofte blir tatt opp i samtalene er grensesetting, medavhengighet, behandlingspraksis og det offentlige tjenesteapparatet. 

Pårørendetelefonen 800 40 567  er bemannet av frivillige som har lang erfaring med å være pårørende, og som gjerne bistår med råd. De er i tillegg kurset i viktige temaer som ofte blir tatt opp i samtaler. Mange henvendelser vi mottar er fra pårørende selv, men vi blir også kontaktet av andre som har spørsmål i forhold til pårørende eller rusrelaterte temaer. Dette kan være arbeidsgivere, tjenesteytere og andre nær pårørende eller personen som ruser seg. I tilfeller hvor det er ønsket eller hvor vi ser behov for det, tilbyr vi også individuelle samtaler i våre lokaler.

Les mer om tjenesten.  

Se flere pårørendetilbud.

 

Vil du vite mer om våre pårørendetilbud?

Send oss en e-post