Bli kjent med vår nye politiske rådgiver

Vi ønsker å gjøre en større satsning på politisk arbeid og har derfor fått Tore Berge med på laget!

Publisert 14.06.24

Ivareta skal jobbe for å bedre pårørendes rettigheter og er i tillegg opptatt av å være til stede i de viktige debattene som opptar pårørende, etterlatte og våre medlemmer. For å lykkes med dette, har vi fått Tore Berge med på laget som politisk rådgiver.

Tore Berge er 57 år og kommer fra Stavanger. Han er utdannet klinisk sosionom og har en mastergrad i helse- og sosialfag med fokus på brukermedvirkning. I tillegg til dette, har han hatt tid til å studere litt statsvitenskap.

Når det gjelder arbeidserfaring, kan vi trygt si at Tore har lang erfaring fra rusfeltet. Han har jobbet flere år som terapeut i ruspoliklinikker og var med å starte opp institusjonen Veksthuset i Rogaland. Han har 5 års erfaring som rådgiver for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Stavanger, og har de siste 6 årene vært leder for kompetansesenter rus (KORUS) i Stavanger. Felles for disse jobbene er at Tore hele veien har hatt med seg et stort engasjement for pårørende og for pårørende- og brukermedvirkning. Han har også litt egen pårørendeerfaring som han vil bruke videre i arbeidet sitt.

For å bli litt bedre kjent med Tore, spurte vi hva som motiverer han når han nå skal i gang i sin nye stilling som politisk rådgiver i Ivareta.

«Jeg blir motivert når jeg opplever at folk er opptatt av gode møter, respekt og rettferdighet. Jeg er opptatt av at pasient- og pårørendestemmen blir tatt på alvor. I tillegg er jeg opptatt av at fagpersoner skaffer seg kunnskap om hvordan det fungerer på andre arbeidsområder enn deres eget, slik at man får til godt samarbeid mellom tjenestene.»

Tore skal i sin nye rolle bidra til et større fokus på politisk arbeid i organisasjonen og å løfte det til et nytt nivå. Men sånn helt konkret, hva innebærer det egentlig?

«Jeg skal bidra til at Ivareta styrker sitt pårørendepolitiske arbeid både lokalt og sentralt. Dette innebærer at jeg skal følge opp pårørendepolitiske saker, som å skrive høringssvar og innlegg i den politiske debatten, holde innlegg og foredrag. Men jeg skal også bidra inn i noe av det administrative arbeidet som kan handle om prosjektarbeid, søknader og rapportering. Ellers skal jeg sammen med erfaringskonsulenten vår følge opp frivillige i organisasjonen så godt som jeg kan.»

Når vi snakker med Tore, er det ikke vanskelig å se at han er både engasjert og motivert. Det er heller ingen tvil om at tidligere arbeidserfaring har gjort ham godt rustet for arbeidet han nå skal i gang med. Kanskje er det også dette som bidrar til at han allerede nå har noen klare tanker om hva det vil være viktig å ha fokus på i sin nye rolle.

«Mange peker på at tjenestene kommer til å gå tom for folk før vi går tom for penger. Men når det snakkes om «folk» snakkes det stort sett om betalte, fagutdannede folk. Hva med de som ikke får betalt – de pårørende og de frivillige? Jeg tror at posisjonen som pårørende har i samfunnet kommer til å forandre seg i årene fremover, og da er det viktig at noen følger med og sier i fra om pårørendes rettigheter og om viktigheten av pårørendemedvirkning. Pårørende er en komplisert men viktig ressurs når det gjelder å hjelpe den som har problemet, og noe av det vi er nødt til å tenke mer på er at pårørende selv har behov for hjelp.»

Helt til slutt spurte vi Tore hva han ser mest frem til med sin nye stilling.

Jeg ser frem til å bli kjent med folk i og utenfor organisasjonen, som også arbeider for pårørendes situasjon. Og så gleder jeg meg til å feire både små og store seire sammen med gode kollegaer.