GHB (gammahydroksybutyrat)

Er et stoff som forekommer naturlig i vev hos mennesker og dyr.

Det antas å kunne ha visse virkninger i hjernen i de konsentrasjoner som normal kan påvises. GHB har vært, og er i en viss utstrekning brukt som medikament, først og fremst som beroligende middel og sovemiddel. Det er også hevdet at stoffet kan øke utskillelsen av veksthormoner, og det har, antakelig av denne grunn, fått en viss utbredelse i muskelbyggingsmiljøer. Som rusmiddel har GHB fått en viss utbredelse i enkelte land de senere år, også i Norge. Det har også vært satt i forbindelse med enkelte hendelser der gjerningspersonen har benyttet seg seksuelt av et offer som har blitt tilført GHB.

Utseende

GHB kan forekomme som en luktfri væske, men i noen sammenhenger lukter stoffet svakt av parafin. Væsken smaker salt. GHB finnes også som pulver eller kapsler og doseres vanligvis i bruskorker eller nesesprayflasker.

Mengde/bruksdose

En rusdose av GHB antas å være rundt 1-3 gram. Siden stoffet vanligvis foreligger i oppløst form og man ikke kjenner konsentrasjonen på løsningen, kan det være vanskelig å dosere riktig. Analyser av beslag har vist at innholdet av GHB i slike løsninger vanligvis er høyt, ca. 60-80 prosent. Ved inntak utmåles stoffet i hva man har tilgjengelig. Det kan f.eks. være en skrukork i plast fra en mineralvannflaske. En slik kork inneholder fra 5-7 ml væske, hvilket tilsvarer fra 3-5 gram GHB. Et inntak kan være en eller flere korker. Virkningen kommer gjerne etter 5-20 minutter, maksimal effekt inntreffer etter ca. en time og virkningen vil normalt utgå etter 4-5 timer. Det er imidlertid også rapportert at virkningen kan vare i et døgn eller mer.

Virkning

GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkohol. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg oppstemt. Rusen inntrer gjerne i løpet av 15-30 minutter. Inntak av GHB kan også føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kritikkløshet og trøtthet. I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB inntak, er at de etter kort tid plutselig våkner opp. Dette kan forklares med at GHB skilles raskt ut fra kroppen. GHB kan være svært farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene. Dødsfall er rapportert ved bruk av GHB, og skyldes ofte pustestans. Risikoen for bevisstløshet og død øker ved samtidig bruk av andre dempende stoffer. Ved gjentatt bruk av GHB må dosen gjerne økes for å oppnå samme ruseffekt. Dette skyldes at det utvikles toleranse for noen av GHBs virkninger. GHB tas raskt opp i kroppen og skilles ut i løpet av få timer.

 

Se også nettsiden helsenorge.no.
Se også Folkehelseinstituttet sin nettside.

Har du spørsmål eller trenger du noen å snakke med?

Snakk med en pårørendekontakt.

Send en e-post