Metamfetamin

Det finnes flere hundre amfetaminforbindelser og amfetaminliknende stoffer.

Utviklingen drives i tråd med lovgivningen i de enkelte land og internasjonale konvensjoner. Utviklerne av stoffene endrer som regel noe på den kjemiske strukturen, og dermed faller den utenom de siste stoffene på de respektive narkotikalistene. Faren med dette er at stoffene er relativt lite kjent i forskningen, og man kjenner svært lite til virkninger og konsekvenser ved bruk av disse stoffene.

Metamfetamin er kjemisk nært beslektet med amfetamin, og virkningene av amfetamin og metamfetamin er svært like. Stoffet går for å være mer potent, og virkningen inntrer som regel raskere på grunn av at det er mer fettløselig. Bruker benytter derfor til en viss grad lavere doser av dette stoffet, selv om toleransegrensen flyttes også her. Noe av stoffet omdannes til amfetamin i kroppen, og dermed sitter virkningen noe lenger enn ved inntak av amfetamin. Stoffet forekommer som oftest i pulver, men iskrystallklumper forekommer også.

 

Se også nettsiden helsenorge.no.
Se også Folkehelseinstituttet sin nettside.

Har du spørsmål eller trenger du noen å snakke med?

Snakk med en pårørendekontakt.

Send en e-post