Syntetiske rusmidler

De siste årene har det på mange måter åpnet seg et nytt marked for kjøp og salg av rusmidler via internett.

For noen har dette markedet vært kjent i mange år, men det er først de siste årene at det har vokst frem hundrevis av nettbutikker som selger ulike typer syntetiske rusmidler.

I forsøket på å ligge foran lovgivningen produseres det kontinuerlig nye syntetiske rusmidler. Kjent som legal highs og rc (research chemicals). Disse rusmidlene er syntetiske, på linje med amfetaminLSD og MDMA. Vår erfaring er at vi også kan se nye trekk i kulturen rundt disse rusmidlene. Man trenger ikke lenger være avhengig av et nettverk for å anskaffe rusmiddelet, det samme kan sies om brukeropplevelsen. Som kan bety at man ikke nødvendigvis inntar rusmiddelet med andre fysisk til stede. Man kan kjøpe og innta stoffet alene, eventuelt kombinert med å dele brukeropplevelsen på chat eller nettforum.

Rusmidlene kommer i et enormt utvalg med forskjellig innpakning og navn. Produksjonsforholdene er gjerne veldig dårlige, slik man kjenner fra produksjon av steroider. Noen kjente betegnelser er badesalt, K2, plantenæring og Herbal Highs. Dette markedet er i stor endring og kombinasjonen av mange produsenter, mange nye varianter og produksjonsforhold gjør at det er vanskelig å vite hva man inntar ved bruk av dette. Dette gjør at det er vanskelig å dosere, samt risikabelt å innta dette rusmiddelet. De syntetiske rusmidlene kan deles inn i noen grupper.

Samtlige av rusmidlene som nevnes her er lett tilgjengelig og kan bestilles per post til den som ønsker dette. Det gir grunnlag for bekymring om økt tilgjengelighet. I EU ser man en økning i antall rapporterte tilfeller.

Syntetiske Cannabinoider

Syntetiske Cannabinoider er det mest kjente i Norge. Rusmiddelet gir utslag på stemningsleiet og har hallusinogene effekter. Stoffet gir lignende effekter som ved bruk av cannabis, men inneholder ikke virkestoffet THC. Stoffet inntas gjennom sniffing, røyking eller ved å spise det. Kommer i pulverform, som tørkede urter påført spray eller som piller. Som ved de fleste andre rusmidler oppleves både ønskede og negative sider ved bruk. Oppstemthet, våkenhet og lattermild på den ene siden, svimmelhet, kvalme, paranoia og hjertebank på den andre siden.

Katinoner

Katinoner kan sammenlignes med en form for khat-effekt. I England var det en periode et stort trykk i mediene knyttet til en variant kalt «bath salt», som skapte uro blant brukere og pårørende. Virkestoffene er beslektet med amfetamin og er i tillegg hallusinogene.

Andre syntetiske rusmidler

Andre syntetiske rusmidler som bør nevnes er Fenetylaminer, samt varianter av naturlig forekommende rusmidler. I disse gruppene finner vi blant annet MDMA og Bromo Dragonfly. For sistnevnte gruppe som kan minne om syntetisk opioid eller syntetisk benzo, så finner vi blant annet ketamin og krokodil.

 

Se også nettsiden helsenorge.no.
Se også Folkehelseinstituttet sin nettside.

Har du spørsmål eller trenger du noen å snakke med?

Snakk med en pårørendekontakt.

Send en e-post