Ordningen Ekspress

Medlemmer i Ivareta kan søke om prosjektmidler hos Stiftelsen Dam.

Medlemmer i Ivareta kan søke om prosjektmidler hos Stiftelsen Dam gjennom ordningen Ekspress. Ordningen støtter små enkeltstående prosjekter og tiltak som fokuserer på lokal aktivitet og frivillighet. Et prosjekt kan søke fra 5.000 til 30.000 kroner, med en prosjektlengde på maks ett år.

For å søke ordningen må du få opprettet et digitalt søknadsskjema. Det får du ved å ta kontakt med Ivareta sentralt. Resten gjør du selv. Du sender søknader direkte til Stiftelsen Dam, får svar fra stiftelsen og rapporterer tilbake når prosjektet er ferdig.

Ordningen Ekspress har to tildelinger i året; Ekspress vår og Ekspress høst. Du kan lese mer om hvordan du søker og andre krav på nettsiden til Stiftelsen Dam.

Søknadsfrist og svar

Ordningen Ekspress har løpende søknadsfrist og svar gis forløpende innen 45 dager.

Ønsker du å få opprettet et søknadsskjema?

Send oss en e-post