END 2019

Prosjektperiode  

02.07.2019-01.01.2020 

Prosjektleder/Forsker  

Kari Dyregrov   

Bakgrunn  

Hvert år dør ca. 300 personer i Norge på grunn av narkotikabruk. Det er et stort kunnskapshull og manglende fokus på gruppen. Mange etterlatte har levd med usikkerhet og fortvilelse, stigma, håp og avmakt i årevis, og gjort en krevende innsats for sine kjære mens de levde. Unaturlige dødsfall (eks. overdoser, selvmord, mord) gir stor risiko for langvarige sorg- og traumereaksjoner med nedsatt helse, livskvalitet og fungering. Det vil stå minst 10-15 nære familiemedlemmer og venner tilbake ved hvert narkotikadødsfall slik at vi her har en stor gruppe usynlige, slitne og belastede mennesker. 

Målsetting og gjennomføring 

Gi brukerbasert kunnskap om hvordan etterlatte som mister sine kjære ved narkotikarelatert død, opplever helse og livskvalitet og muligheter for familie- og arbeidsliv. Normalisere og avstigmatisere gruppen, og skape møtepunkter for likemannsstøtte. Medieinnslag og evaluering skal følge konferansen. 

Forskningsprosjektet END har arrangert en to-dagers konferanse om Etterlatte ved narkotikarelatert død i Bergen i 2019. Dag 1 var en lukket pre-konferanse 20.11.2019 – med 21 deltakere. Dag 2 var en åpen landsdekkende dagskonferanse 21.11.2019 – med 315 deltakere. For å nå etterlatte rundt Norge ble konferansen annonsert via facebook og via omtale i forskjellige tidsskrifter, aviser og konferanser. 

Les mer om prosjektet hos Stiftelsen Dam