Barn som kan beskrive overdoser

Publisert 09.07.2021

Et fristed kan være innebandytreninga, skolen, fritidsklubben eller stallen. Vanligvis. Men ikke siden mars 2020. Samtidig som alkoholforbruket ute stengte ned, har rusbruken i mange familier IVARETA er i kontakt med økt. Vinmonopolet økte salget med 40% i februar 2021 mot samme måned i 2020. I samme periode har tilbud til barn og unge vært så godt som stengt ned. Gjennom pårørendetelefonen snakker ansatte og frivillige i IVARETA daglig med pårørende til personer med rusproblemer fra hele landet. Vi kan melde om økt grad av utmattelse og slitenhet etter lang tid med omfattende smitteverntiltak.

Pårørende til personer med rusproblemer har gjerne levd i alarmberedskap dag og natt gjennom mange år. Noen barn og unge kjenner ingen annen virkelighet. Noen av barna vi er i kontakt med kan beskrive hvordan en overdose foregår i detalj. For disse har smitteverntiltakene tatt bort de siste fristedene de hadde i sin hverdag, og de er derfor rammet ekstra hardt.

Folkehelseinstituttet anslår at ca 450.000 barn har minst en forelder som har en psykisk lidelse og/eller rusproblemer. Mange av disse lider i stillhet. En mor på pårørendetelefonen fortalte for kort tid siden “Jeg har mer enn nok med å beskytte ungene mot farens vold når han drikker”. En far forteller om en tenåringsdatter som ikke lenger orker å bo hos mor som stadig drikker mer og oftere. Med foreldre som kanskje har mistet struktur og innhold i hverdagen, er vi redd for konsekvensene nedstengningen har for disse barna.

Disse barna og ungdommene trenger pauser fra å være pårørende, trygge og stabile relasjoner, læring og mestring som gir tro på egne evner og mål –  og ikke bare være en altfor ung omsorgsgiver. Kanskje er det dette som blir den viktigste neste dugnaden du skal delta på. En dugnad som investerer i små samfunnsborgere som ikke bare tror på seg selv, men kan realisere sitt potensiale og ta sin plass i samfunnet. Ikke utenfor samfunnet.

Debattinnlegg skrevet av Una Stenberg på vegne av sentralstyret i Ivareta, og Michael Juhani Lindholm, generalsekretær i Ivareta. Det ble publisert i papirutgaven av Dagsavisen 26.05.2021.

Kontaktskjema 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss. Kontaktskjemaet er åpent for henvendelser hele døgnet, og vi svarer fortløpende på e-post innenfor organisasjonens åpningstid. Av personvernhensyn anbefaler vi at du unngår å oppgi sensitive personopplysninger.