Ny styreleder og nytt sentralstyre i Ivareta

-Jeg gleder meg til å ta fatt som styreleder i Ivareta, sier Kari Sundby.

Publisert 18.01.2023

I desember ble det avholdt et digitalt ekstraordinært årsmøte i Ivareta, hvor ny styreleder og et nytt sentralstyre ble valgt. 

Ivaretas nye styreleder Kari Sundby, har mange års erfaring fra arbeid på rusfeltet, helse- og sosialfeltet, og kriminalomsorgen. Gjennom sin karriere har hun jobbet med organisasjonsutvikling, veiledning, informasjonsarbeid, og påvirkning opp mot myndigheter, embetsverk og fagmiljø. Sundby har også innehatt stilling som generalsekretær i Ivareta i en periode på 10 år.

Kari Sundby har i mange år hatt et engasjement for pårørendes situasjon, og er opptatt av å bedre pårørendes livssituasjon, rettigheter, og å sørge for at pårørende har et godt tilbud. Hun har engasjert seg spesielt mye i hvilken betydning et mangelfullt hjelpe- og behandlingsapparat har for pårørende, som må ta mange roller uten at det er lagt til rette for dette.

Etter å ha fratrådt sin stilling som generalsekretær, har Sundby engasjert seg for pårørende gjennom en rekke verv ved Oslo Universitetssykehus, som representant for Ivareta. Vi kan blant annet nevne at hun er leder for brukerråd ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, medlem i sentralt brukerutvalg, og av Programstyret for Ny Sikkerhetspsykiatri, OUS.
 

Vi har spurt Kari Sundby hva hun tenker om sitt nye verv som styreleder og hva hun er opptatt av.  

«Jeg gleder meg til å ta fatt som styreleder i Ivareta og skal forsøke å leve opp til årsmøtets tillit ved å velge meg som styreleder. Min ambisjon er at Ivaretas styre, lokallag og nettverk skal fortsette å bygge en sterk organisasjon med målrettede tiltak for pårørende, etterlatte, både unge og voksne. Ivareta skal i tillegg ha et tydelig politisk budskap. Pårørende til rusavhengige og psykisk syke har hatt utfordrende liv i tiår etter tiår. Og verre kan det bli hvis hjemmesykehus og nedbygging av døgnplasser fortsetter, kombinert med for lite ressurser i kommunale helse og omsorgstjenester.

Pårørende vil mer enn å bli «sett, hørt og anerkjent» en gjenganger i offentlig planverk. Det holder ikke, pårørende vil ha reelle rettigheter og råderett over hvor stor omsorgsbyrde vi vil samtykke til.»

Etter det ekstraordinære årsmøtet har vi også gleden av å fortelle at vi har fått Kari Kjønaas Kjos med på laget som styremedlem, og at nestleder Ann Mari Romul vil fortsette i en ny periode sammen med samtlige styre- og varamedlemmer.  

Styret som er valgt for en periode på ett til to år, består av:  

Leder: Kari Sundby  

Nestleder: Ann Mari Romul  

Styremedlem: Sigmund Selvik  

Styremedlem: Egil Nordlie  

Styremedlem: Paul Werner Kristiansen  

Styremedlem: Per Sandvik  

Styremedlem: Kari Kjønaas Kjos 

Varamedlem: Tove Myhrvold  

Varamedlem: Eva Selfors Perdersen  

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med sekretariatet eller sentralstyret?

Se kontaktinformasjon