Vi besøker lokallag og
nettverk i hele landet

Lokallag og nettverk i organisasjonen utgjør en stor del av våre likepersonsbaserte tilbud til pårørende. Gjennom pårørendegrupper, kurs og andre aktiviteter, skaper de viktige møteplasser for pårørende der de er. Flere engasjerte lokalt tilbyr også individuelle samtaler for de som trenger noen å snakke med, enten på telefon eller over en kopp kaffe.  

Tilbudene som skapes lokalt er et viktige, i tillegg til nasjonale og kommunale tilbud. Vi opplever at tilbudene kan bidra med en annen type støtte enn tilbud og tjenester som baseres på fagkompetanse.  Lokale initiativ bygger på egenerfaring, engasjement og frivillighet, og nå ønsker vi å lære mer om arbeidet. Vi vil vite mer om hva som driver engasjementet, hva de lykkes med og hvilke utfordringer de opplever. 

Å slå av en prat er alltid litt hyggeligere over en kopp kaffe i stedet for på telefonen, så i år skal erfaringskonsulent Monica Henriksen, ta turen innom alle lokallag og nettverk i organisasjonen.   

Hun ser frem til besøkene og å bli bedre kjent med alle engasjerte.   

“Det er mange lokallag og nettverk som skal besøkes, men jeg er godt i gang med å avtale datoer for besøk. Jeg gleder meg veldig og det skal bli spennende å lære mer om hvordan de jobber. Hos flere lokallag og nettverk skal jeg få delta på et møte i pårørendegruppen, så her får jeg også mulighet til å bli bedre kjent med flere av medlemmene våre.” 

Vi spurte Monica hva som er viktigst for henne når hun skal på besøk.  

“Det er viktig for meg at lokallagene og nettverkene jeg besøker får mulighet til å si noe om ønsker og utfordringer de har. Siden jeg ble ansatt i 2022 har jeg heldigvis fått mulighet til å treffe mange engasjerte på samlinger og seminarer, men jeg ser frem til å bli bedre kjent med dem. Når vi har blitt bedre kjent med hverandre, er mitt håp at det skal bli lavere terskel for å ta kontakt med meg når det dukker opp spørsmål eller behov. Jeg håper dette resulterer i en tettere kontakt mellom meg og de mange engasjerte i organisasjonen.”  

Lurer du på hvor vi har lokallag og nettverk?

Se en oversikt her