Et bedre liv

Prosjektperiode 

02.07.2017- 02.07.2019  

Prosjektleder 

Tommy Lunde Sjåfjell

Bakgrunn

Prosjektleder fra A-larm, samarbeidspartner fra BAR og Ivareta har egen og pårørendeerfaring i forhold til rus. Vi har følt utfordringene som pasient, pårørende og barn av på kroppen. Vi har gjennom prosjektet Kompetente pasienter i TSB gjort erfaringer som gjør at vi ser behov for prosjektet Et bedre liv. Vi vet idag at det er en utfordring å forberede pasientene på tiden etter behandling. Det er en utfordring for eget håp og motivasjon at 7 av 10 av dine medpasienter er reinnlagt. Dette prosjektet skal bringe håp inn på institusjonene, og vi skal utvikle en metodikk for pasientopplæring.

Målsetting og gjennomføring

Gjennomføre temadager for pasienter og fagfolk I løpet av en 2 års periode. Utvikle metodikk og innhold i undervisningen sammen med pasienter og fagfolk som gjør at erfaringene blir videreført eller implementert etter prosjektets slutt. Vi kobler bedringshistorier mot faglig kunnskap. Vi tror at om pasientene sammen med sine behandlere får presentert faglige føringer, lovverk, retningslinjer og lignende, vil man ha en felles forståelse av hvorfor dette er viktig. 

Temadagene ble gjennomført ved at vi dro ut til institusjonen og gjennomførte undervisning med pasienter og fagfolk som deltagere. Vi ledet og gjennomførte dagen. Deltagerne på temadagen fikk utlevert en informasjonsmappe. Denne inneholdt program for dagen, gruppeoppgaver, informasjon om prosjektet og relevante nettsteder. 

Les mer om prosjektet hos Stiftelsen Dam