Unge Pårørende

 

 

Prosjektperiode

15.08.201915.08.2022

Prosjektleder

Miriam Neegaard

Bakgrunn 

Det eksisterer svært få likepersonsbaserte tilbud for unge pårørende av psykisk syke og rusavhengige som har / har hatt noen nære med rusavhengighet og/eller psykisk sykdom. Med unge pårørende tenker vi på pårørende under 35 år som står i en nær familie- eller vennerelasjon til den som ruser seg eller er psykisk syk. De tilbudene som finnes er primært utviklet av fagfolk, med bakgrunn i psykoedukasjon, sosialt arbeid eller kognitiv terapi. Vi ønsket derfor å etablere et tilbud, basert på likepersonsarbeid, til pårørende av psykisk syke og rus i aldersgruppen 18-35 år. 

Målsetting og gjennomføring  

Unge pårørende til personer med rus- og psykiske helseproblemer skal oppleve styrket mestring, og få en bedre hverdag gjennom å møte andre i tilsvarende situasjon. Gjennom kunnskap og erfaringsutveksling skal de bli styrket i å takle utfordringer og motgang. For å nå prosjektets målsetting arrangerer vi samlinger basert på likepersonsarbeid. Målgruppen er unge mellom 18 og 35 år, som er eller har vært pårørende til noen med rusavhengighet eller psykisk sykdom.   
 
Samlingene ledes av en gruppeleder som selv har pårørendeerfaring. Av og til har gruppen eksterne foredragsholdere som belyser pårørendeperspektivet gjennom egenerfaring eller faglig / terapeutisk erfaring. Hver samling har et overordnet tema det settes fokus på, og så blir tematikken gjenstand for erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan man kan komme styrket ut av det man har opplevd. For å styrke samholdet i gruppen møtes deltakerne med jevne mellomrom for å finne på noe sosialt. Grunnet korona-pandemien har mange samlinger måttet foregå digitalt.  Vi vil legge til rette for fysiske møter så snart situasjonen tillater det. 
 
Er du interessert i å delta i prosjektet? Les mer her   
 
Les mer om prosjektet hos Stiftelsen Dam