Bli brukermedvirker

Vil du bruke din erfaring som pårørende til å snakke pårørendes sak?

Har du som pårørende erfaring fra rusomsorgen, og mener at tjenestene og kommunene kan lære av dine erfaringer? Da kan du være en viktig stemme for pårørende til personer som sliter med rus. Pårørende og pasienter har rett til å medvirke i beslutningene som tas i et behandlingsforløp, enten selv eller gjennom representanter fra brukerorganisasjoner. Ivareta søker frivillige som ønsker å medvirke ved å engasjere seg som brukermedvirkere.

Hvordan organiseres oppgavene?

Som brukermedvirker hos oss får du mulighet til å jobbe for bedre tilbud til pasienter og pårørende, ved å dele dine erfaringer i ulike råd og utvalg på rusfeltet, i nærheten av der du bor. Du som pårørende kan ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av helse- og omsorgstjenester ved å bidra inn i utvalg ved sykehus, eller råd og utvalg på kommune- eller bydelsnivå.

Som brukermedvirker får du opplæring i forkant og oppfølging underveis. Du vil lære mer om brukermedvirkning, din rolle som brukermedvirker og hvordan du kan bruke egne erfaringer på en god måte. To ganger årlig arrangeres brukermedvirkningsseminar hvor du vil få faglig påfyll, og møte andre engasjerte som du kan utveksle erfaringer med.

Når Ivareta får henvendelser fra sykehus, kommuner eller bydeler med forespørsel om å representere pårørende i råd og utvalg, tar vi kontakt med våre brukermedvirkere i det aktuelle området. Det er opp til våre brukermedvirkere om de ønsker å takke ja.

Det vil være ulik praksis når det gjelder hvor ofte rådene/utvalgene har møter, og om det foregår fysisk eller digitalt.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er 25 år eller eldre og som gjennom din relasjon til noen som sliter med rus, har fått erfaring fra rusomsorgen. Du må ha et avklart forhold til egne erfaringer og et ønske om å bruke erfaringene til å jobbe for bedre tilbud til pasienter og pårørende. Det er ønskelig at du har mulighet til å engasjere deg over en lengre periode. Ellers stilles ingen krav til forkunnskap.

Vil du bli frivillig? 

Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet for å få mer informasjon eller for å melde deg som frivillig.

For å bli kontaktet om det frivillige vervet, oppgi:  

  • Ditt navn: Ditt fornavn og etternavn   
  • E-post: Din e-post adresse  
  • Emne: Skriv hvilket verv du er interessert i
  • Melding: Spørsmål eller kommentarer. Ikke oppgi personopplysninger.